Najdi svůj spacák

Najdi svůj spacák

Také by se vám líbil spací pytel ve kterém byste spokojeně spali při -30°C, vážil by pouhých 800 g a stál by vás například jen 770 Kč? Realita je jiná a podléhá mimo jiné i tvrdým a neoblomným fyzikálním zákonům. Poradíme vám, jak si vybrat přesně ten správný spacák a nepodlehnout často zavádějícím údajům nebo lákavým nabídkám prodejců.

Teplotní určení spacáku podle vašich údajů

Důležité: pokud nejste seznámeni s problematikou nové normy EN 13537, přečtěte si prosím nejdřívepostupně jednotlivé články našeho seriálu Najdi svůj spacák:

BMI (Body Mass Index) lze přeložit jako index tělesné hmotnosti. BMI vzájemně porovnává výšku a hmotnost člověka. Zjednodušeně lze říci, že vypočítaná hodnota BMI nám říká, jestli máme podváhu, ideální hmotnost nebo nadváhu. Právě ke zjištění nadváhy se BMI užívá nejčastěji. BMI lze vypočítat jednoduše a to tak, že hmotnost v kilogramech vydělíte druhou mocninou výšky v metrech. Body mass index je důležitý především proto, že nám řekne, jestli máme nebo nemáme nadváhu a pokud ano, tak jak je naše nadváha velká. Čím je BMI vyšší, tím je nadváha větší. A čím je větší nadváha, tím jsou větší zdravotní rizika – tedy rizika, že nás postihnou různá onemocnění a zdravotní problémy plynoucí z nadváhy. Pro užívání BMI platí určitá omezení která se týkají zejména dětí (stále rostoucích), těhotných žen a výrazně svalnatých osob (např. atleti). Zde pouze jako doplňková informace k zadaným údajům. Obézní člověk bude vždy lépe snášet chlad jak hubený, protože bude lépe izolován svým tukem, před chladem.

Pojmy a hodnoty používané normou EN 13537

standardní muž: věk 25 let, váha 70 kg, výška 173 cm

standardní žena: věk 25 let, váha 60 kg, výška 160 cm

teplota pokožky komfort je teplota pokožky trupu standardní ženy, kdy ještě nepociťuje nepříjemný chlad. Norma udává, že teplota pokožky trupu nepoklesne pod 32,8°C, ve skutečnosti počítá s teplotou 32,2°C. 

teplota pokožky limitní je teplota pokožky trupu muže, kdy ještě nepociťuje nepříjemný chlad. Norma udává teplotu 32,9°C, ve skutečnosti počítá s teplotou 31,8°C.

teplota pokožky extrémní jeteplota pokožky trupu standardní ženy. Norma udává 29°C, ve skutečnosti počítá s teplotou 25,8°C. Je to teplota, pokožky trupu, kdy ještě nedojde k poškození organismu chladem (podchlazení). Počítá se s tím, že metabolismus se zvětší o 30% a na sobě kromě spacáku máme další oblečení, které bychom při extrémní teplotě měli venku přes den. Je to tedy chápáno pro daný spacák jako mez přežití. Rozhodně se nevyspíme. 

bazální metabolismus (BEE) muže/ženy určuje výška, věk, hmotnost a pohlaví daného jedince. Bazální metabolismus je energetická hodnota, kterou potřebuje naše tělo ke svému chodu aniž bychom se pohnuli.(představte si, že ležíte celý den na podložce a vůbec nic neděláte, ale žijete) BEE je dán mnoha faktory jako je pohlaví, věk, prostředí ve kterém se nacházíme, množství svalové tkáně, funkcí štítné žlázy a rychlostí metabolismu. Tuto bazální hodnotu lze vypočítat podle Harris-Benedictova vzorce. Pro muže i ženy se používá jiných hodnot.

Informace o energetickém výdeji a metabolismu

Existují tři hlavní složky energetického výdeje: bazální metabolismus, aktivní pohyb a zpracovávání potravy. Nejvíce energie tělo vydává prostřednictvím bazálního metabolismu, což je množství energie, které je potřebné pro základní životní pochody v organismu ve spánku, za normální teploty, za úplného tělesného i duševního klidu. Je to tzv. základní látková přeměna, jejíž energetická spotřeba se za 24 hodin udává v průměru 7140 kJ (1700 kcal) u mužů a 6300 kJ (1500 kcal) u žen.

Dá se to vyjádřit také tak, že během jedné hodiny spánku či úplného klidu vydáme 250-300 kJ (60-70 kcal), tedy za minutu spálíme 4,2-5 kJ (zhruba 1 kcal). Množství energetické spotřeby je ovlivněno tělesnou strukturou, výškou, věkem, pohlavím. Energetické požadavky jsou největší během dětství, dospívání, těhotenství a doby kojení. Jak stárnete, ubývá joulů potřebných k udržení fungování těla, což často nerespektujete a pak tloustnete. Bazální metabolismus je nižší u žen než u mužů. Je to způsobeno tím, že tuková tkáň, jejíž podíl je v ženském těle vyšší, má nižší energetickou spotřebu než tkáň svalová. 

Obdobně je tomu u lidí s vyšším % tuku při stejné váze. Každým zhubnutím a opětovným přibráním Vám stoupá % tuku v těle, a tudíž se snižuje bazální metabolismus. Množství energie, kterou spotřebujete, jste-li v klidu, představuje tedy základní největší spotřebu energie. U některých lidí to vypadá, jako by jejich metabolický stroj byl lépe seřízen a dosahoval s menší spotřebou energie větších výkonů, mají nižší bazální metabolismus. Též pohotovost k ukládání tuků může být zvýšena a naopak jejich mobilizace zhoršena. A to je jedna z možných příčin nespravedlnosti, kterou pociťujete – jiný může sníst, co chce, a není to na něm vidět, a Vy máte s udržením váhy takové potíže. Kolik další energie vydáte, to záleží jen na Vás, na Vaší činnosti během dne, na Vašem aktivním pohybu.

Zákony zachování energie fungují u každého. K zvýšení energetického výdeje přispívá nejenom pohyb, ale i fakt, že ještě mnoho hodin po cvičení je rychlejší látková přeměna. Při pravidelném pohybu stoupá % svaloviny na úkor tuku, a tím se zvyšuje bazální metabolismus. Poslední základní složkou energetického výdeje je energie potřebná na zpracování potravin. Nejvíce energie se vydá na trávení bílkovin.

Zkušenosti čtenářů

To základní o spacích pytlích | SvětOutdooru

[…] Najdi si svůj spacák – přepočet metabolismu (odkaz na celý seriál na toto téma) […]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: