Najdi svůj spacák – Ve stejném spacáku se každý vyspí jinak

Najdi svůj spacák – Ve stejném spacáku se každý vyspí jinak

Doposud jsme se v seriálu Světa outdooru o teplotním určení spacích pytlů dozvěděli, co je to teplotní určení a jak ho měří evropská norma. Zbývá udělat poslední krok. Zjistit, zda se v konkrétním spacím pytli při určité teplotě dobře a pohodlně vyspíme …

Doposud jsme se v seriálu o teplotním určení spacích pytlů dozvěděli co je to teplotní určení a jak ho měří evropská norma. Zbývá udělat poslední krok a zjistit, zda se v konkrétním spacím pytli při určité teplotě dobře a pohodlně vyspíme.

Vlastní bazální metabolismus

Abychom mohli odpovědět na otázku, do jaké teploty nám poskytne náš spacák nerušený spánek, musíme se zajímat o vlastní bazální metabolismus. Člověk je tvor teplokrevný. Bazální metabolismus je klidový výkon lidského organismu, který organismus musí vynakládat pro udržení při životě bez jakékoliv jiné činnosti. Bazální metabolismus také zajišťuje udržení tělesné teploty. Výkon organismu se u každého jedince liší podle tělesných parametrů a je možné jej s určitou přesností vypočítat. Je ovlivňován hmotností, výškou, věkem a pohlavím každého jednotlivce. Již víme, že tentýž spací pytel bude poněkud do jiné teploty pro muže a do jiné pro ženy právě z hlediska jejich rozdílného metabolismu. Jestliže rozdíl mezi mužem a ženou činí v teplotním určení stejného spacího pytle několik stupňů, pak v případě, že vezmeme v potaz tělesné parametry, naroste tento rozdíl nečekanou měrou

Není jeden spacák pro každého

Je to skutečně tak. Naše vlastní tělesné parametry mohou změnit tepelné určení spacího pytle v konkrétním případě o deset i více stupňů. Vzhledem k bazálnímu metabolismu zde hraje roli každé kilo hmotnosti, každý rok věku i každý centimetr délky postavy navíc.

Údaje tepelného určení stanovené měřením podle normy tak budou odpovídat pro lidi se standardní postavou a standardním metabolismem, ostatní mohou mít zcela jiné hodnoty. Proto se dva různí lidé ve stejném spacáku mohou cítit zcela rozdílně. Názorně to ukazuje tabulka. Zatímco mladému urostlému muži bude ve spacáku příjemně teplo při teplotě podstatně nižší, než říká normou stanovené teplotní určení, staršímu hubenému muži může být ve stejném spacáku zima i při daleko vyšší okolní teplotě. Rozdíl je v bazálním metabolismu obou mužů. Zatímco mladík „vytopí“ svůj spacák v pohodě např. i při – 5 ºC, metabolismus staršího muže to ve stejném spacáku již nemusí dokázat ani při 10 ºC nad nulou. Stejný spacák bude pro něho vhodný do úplně jiné teploty.

Teplotní určení stejného spacího pytle podle metabolismu muže

mužvěkhmotnostvýškateplotní určení
starší drobnější60 let60 kg160 cm+10 ºC
standardní25 let70 kg173 cm+2 ºC
urostlý mladík19 let90 kg190 cm– 5 ºC
Na teplotním komfortu během noci se podepisuje mimo jiné naše tělesná konstituce, ale i věk atd.

Co dalšího ovlivňuje údaje tepelného určení

Je třeba říci, že kromě již zmíněného osobního metabolismu, který se dá změřit a vypočítat, existují ještě další faktory, které ovlivňují teplotní komfort konkrétního člověka v konkrétním spacáku. Jde o údaje, které se do řeči matematiky převádějí už mnohem obtížněji, například momentální psychická a fyzická dispozice (únava, dostatek potravy a tekutin, atd.), zdravotní faktory, zkušenosti. Pro zcela konkrétní reálnou situaci je pak ještě třeba brát v úvahu stav izolace spacáku (např. navlhnutí izolace) a okolní povětrností podmínky (proudění a vlhkost vzduchu). To vše ovlivňuje pohodlí při pobytu ve spacáku. A protože se tyto údaje spočítat jednoduše nedají, musíme se spokojit se s konstatováním, že i ony ovlivňují výsledný tepelný komfort, ale číselné vyjádření není jednoduché a hlavně liší se případ od případu.

Je ti teplo děvenko?

Klasická otázka dědy Mrazíka není zase tolik od věci. Bazální metabolismus žen je opravdu o něco méně výkonný než u mužů. Proto se také podle normy začínají uvádět dvě teploty, komfortní pro ženy a limitní pro muže. O tom jsme psali v minulém článku našeho seriálu a znovu se k tomu vrátíme i v příštím textu. V každém případě by ženy měly počítat s tím, že ve stejném spacím pytli budou pohodlně spát při teplotě o pár stupňů vyšší než jejich mužské protějšky. A tuto skutečnost by měly vzít v potaz již při výběru spacího pytle v obchodě.

Vliv čtyř faktorů

Zopakujme si, jaké faktory působí na skutečnou tepelnou pohodu při přespání v přírodě v konkrétním spacím pytli.

1. Objektivní tepelný odpor, který u každého spacáku můžeme změřit. Závisí na kvalitě izolace a jeho vyjádřením je teplotní určení spacího pytle stanovené normou. Slouží jako hrubé určení a především při měření spacáků podle stejné normy poslouží v obchodě k reálnému porovnání spacáků mezi sebou, který z nich má lepší tepelně izolační vlastnosti.
2. Bazální metabolismus každého jednotlivce, který určuje, jakými „kamínky“ si ve spacím pytli zatopíme. Bazální metabolismus je také měřitelný a každý si ho může vypočítat. Ve stejném spacáku může znamenat rozdílné pocity pro dva různě „narostlé“ nocležníky.
3. Individuální dispozice těžko popsatelné a vypočitatelné, které vycházejí z momentálního psychického a fyzického stavu každého jednotlivce.
4. Měnící se okolní klimatické podmínky, které mají mnohdy k ideálním daleko.

Teprve kombinace těchto údajů určí, jak se v noci ve spacím pytli vyspíme. Zda budeme klidně pochrupovat, nebo naopak klepat kosu celou noc. Jejich správné zhodnocení ještě před koupí spacího pytle vyžaduje zkušenosti. Ale něco málo je opravdu možné předem vědět. Příště si povíme, jak zahrnout tento faktor bazálního metabolismu do úvahy při nákupu nového spacího pytle. Budeme umět vypočítat, jak se liší metabolismus konkrétního jedince od standardu používaného pro výpočet teplotního určení spacího pytle.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: