Najdi svůj spacák – Normy na měření spacích pytlů

Najdi svůj spacák – Normy na měření spacích pytlů

Ve druhém článku ze seriálu Najdi svůj spacák, o tepelném určení spacích pytlů se budeme věnovat normám, podle kterých se teplotní odpor spacích pytlů měří. Pro nás platí norma Evropské unie z roku 2002, norem je ovšem v různých částech světa víc …

V prvním článku Spacák nehřeje ale izoluje jsme si povídali o starším systému udávání teplotního určení spacích pytlů a také jsme si vysvětlovali tepelně izolační vlastnosti jednotlivých materiálů. Od roku 2002 platí nová evropská norma EN 13537, která sjednocuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti spacáku. Stanoví hned dvě komfortní teploty a přináší některá další upřesnění. Především však mění pohled na filozofii teplotního určení. Zatímco normy leckde dosud platné většinou braly jako standard spíše trénovaného sportovce, je nová norma zaměřena na běžného uživatele. Podle této normy se určují následující teploty.

Horní extrémní teplota zůstává z dřívějška, a je více méně nepodstatnou informací o tom, kdy v zapnutém spacáku začne být nepříjemné teplo. Problém s nadbytkem tepla se u většiny spacáků dá vyřešit rozepnutím zipu. Hranice tepelného komfortu je naopak hodnota nejzajímavější, neboť vypovídá o tom, do jakých nejnižších teplot je vlastně spacák použitelný. Podle nové normy by pro hranici tepelného komfortu měly být uváděny údaje dva – komfortní teplota Tcomf (pro standardní ženu 60 kg) a limitní teplota Tlim (pro standardního muže 70 kg). Klesne-li teplota pod příslušnou hodnotu, začneme se ve spacáku budit zimou a rozhodně se moc dobře nevyspíme. Extrémní teplota je spíše spekulace o tom, do jaké zimy bychom ve spacáku přežili bez omrzlin nebo přežili vůbec. Větší význam nemá a také málokdo si kupuje spacák proto, aby v něm spolehlivě zmrznul.

TmaxTcomfTlimText
oblast komfortuoblast toleranceoblast chladu

Zavedení normy do praxe bude ale ještě nějakou dobu trvat. Zvláště menší výrobci si nemohou dovolit výdaje spojené se změřením tolika spacích pytlů.

Oblast tolerance
Hodnota Tcomf je tedy vypočtena pro standardní ženu, druhá teplota, Tlim je vypočtena pro standardního muže . Mezi těmito dvěma teplotami je oblast tolerance, tedy oblast, kde spacák je pro většinu uživatelů dostatečný. Údaje o „standardních lidech“ najdete v tabulce Standardní muž a žena. Už na první pohled je ale zřejmé, že starší či štíhlejší žena bude mít svůj komfort mimo oblast vyznačenou jako oblast tolerance. A na druhou stranu, někteří muži budou moci pro sebe vybírat spacáky i za hranicí oblasti tolerance.

Tabulka Standardní muž a žena dle EN 13537
MužŽena
Věk2525
Hmotnost [kg]7060
Výška [cm]173160
Povrch těla [m2]1,831,62
Hustota výkonu [W.m-2]47,544,4
Výkon odpovídající bazálnímu metabolismu [W]8772

Jak EU chápe měření spacáku

Teplotní určení podle normy se měří v klimatické komoře za normou určených podmínek. Existuje jen několik akreditovaných pracovišť, které jsou schopny provést měření na testovací figurině a žádné není v České republice. Měření je poměrně nákladná záležitost. Norma stanoví způsob měření teplotního odporu a výpočet výsledného údaje, který je udáván v jednotkách teplotního odporu [m²KWˉ¹] a stanoví také, jak z tohoto údaje vypočítat tepelné určení spacího pytle. A zde je problém, na který chceme upozornit a o kterém se málo ví. Evropská norma je nastavena na nezkušeného turistu, který toho moc o spaní ve spacáku neví. Tím se dostáváme ke skutečnosti, že podle normy stanovené teploty tepelného určení budou zpočátku trochu matoucí. Pro české zkušené turisty budou údaje stanovené podle normy nadsazené a spací pytle budou zdánlivě „horší“ než ty, které byl změřeny a určeny podle norem starších.

Další normy

Norma Evropské unie samozřejmě není jediná, existují starší normy, například francouzská, podle které se teplotní určení stanovovalo dosud, dále například norská, anglická nebo americká, která se nejvíce blíží dnešnímu značení. Pro porovnání uvádíme různé hodnoty teplot u spacího pytle se stejnou náplní a konstrukcí měřené pěti rozdílnými normami.

Evropská norma EN 13537, která od roku 2002 platí pro země Evropské unie, zavedla nové standardy pro teplotní značení spacích pytlů. Norma rozlišuje čtyři teploty (horní extrém, komfortní teplota, limitní teplota a extrém).
Spací pytle se stejnou náplní a konstrukcí měřené pěti rozdílnými normami (Zdroj: časopis Sport+mode č.11/2004)

Budoucnost měření teplotního určení v Evropě

Nicméně, jednotný systém je přes všechny nedostatky jedinou cestou, jak se dostat z bludného kruhu různých údajů. S reformou již začínají velké renomované firmy, u kterých se předpokládá úcta k legislativě a zároveň i finanční dostupnost drahého měření. Po nějaký čas budou možná na spacáku uvádět oboje údaje – podle normy staré i podle normy nové. Tím bude nastaven jakýsi standard, který postupně budou následovat i menší výrobci a dovozci. Zatím ovšem není měření podle nové normy povinné a tak se doba přechodu na nové značení ještě prodlouží.

Po přechodnou dobu zavládne zřejmě určitý zmatek a veřejnost bude mít trochu problém se v záplavě čísel orientovat. Přechodné období mírného chaosu je u tak velké změny zřejmě nevyhnutelné.

Jak používat teplotní určení

Je jasné, že teplotní určení je třeba stanovit jednotně a není jiné cesty, než použít platnou normu. Výsledkem bude jednotný způsob značení, podle kterého si každý bude sám muset najít odpovídající spací pytel. Podle výše uvedené tabulky standardního muže a ženy můžete sami posoudit, zda a jak se liší vaše osobní údaje od těch ideálních a podle toho můžete upravit svůj pohled na teplotní určení.

Zajímavou pomůckou bude výpočet osobního metabolismu a podle něj určení vlastní hranice tepelného komfortu. Ale ne každý je zdatný fyzik. Prozatím si ale nemusíte lámat hlavu vypočítáváním svého tepelného výkonu. Právě o tomto způsobu práce s osobními údaji si budeme povídat v dalším článku našeho seriálu a v posledním vám výpočet osobního metabolismu předvedeme. A nejen to, budete si moci sami spočítat, o kolik je váš osobní metabolismus „výkonnější“ nebo naopak „méně výkonný“ než ten standardní. Než se k tomu dostaneme, povíme si příště ještě více o tom, proč je ve stejném spacáku jednomu zima a druhému teplo.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: