Najdi svůj spacák – Přepočet metabolismu

Najdi svůj spacák – Přepočet metabolismu

V posledním článku našeho seriálu se naučíme zahrnout faktor bazálního metabolismu do výběru spacího pytle. Budeme umět vypočítat konkrétní metabolismus, který může posunout teplotní určení spacího pytle i o více než deset stupňů oběma směry.

Osobní metabolismus

Jednou z nejčastějších příčin nespokojenosti se spacím pytlem je neznalost osobního metabolismu. Může být důvodem, proč spacák nevyhoví, ačkoliv je určen právě do teplot, které zrovna panují. Bazální metabolismus konkrétního uživatele totiž ovlivňuje tepelnou pohodu ve spacím pytli víc než bychom očekávali. Zatímco kvalita izolačního materiálu může posunout teplotní určení spacáku o pár stupňů a o dalších několik stupňů může výrobce z komerčních důvodů teplotní určení nadsadit, bazální metabolismus posune výslednou hodnotu o 10 ºC i více! A to už může být při teplotách blízkých spodní hranici tepelného komfortu opravdu hodně znát.

Ke zcela přesnému určení bazálního metabolismu by bylo ještě třeba připojit už v tabulkách těžko postihnutelné zdravotní dispozice (nedostatek tekutin, jídla, únava, nemoci, problémy s krevním oběhem a končetinami), ale do takových detailů už se pouštět nebudeme. Na základě osobních údajů ovšem umíme stanovit dostatečně přesně bazální metabolismus a podle něj spočítat teplotní určení pro konkrétní spacák a konkrétního uživatele. Ve výsledné hodnotě je započítán rozdíl mezi uživatelem a standardním mužem či ženou, jak je chápe norma EU. Pro výpočet je třeba znát věk, hmotnost, výšku a pohlaví konkrétní osoby. Korigované teplotní určení pak bude daleko přesnější a spací pytel může sloužit bez nepříjemných překvapení.

Výpočet metabolismu

Údaje výrobce uvedené na spacím pytli Tcomf a Tlim jsou stanoveny pro standardní ženu a muže tak, jak je chápe norma EU (žena 25 let, 60 kg, 160 cm, muž 25 let, 70 kg, 173 cm). Všichni ostatní musí počítat s koeficientem osobního metabolismu. V zásadě platí, že starší, štíhlejší a menší mohou budou muset pár stupňů k teplotnímu určení přičíst (tedy spacák určený do 0 ºC bude pro ně například do 5 ºC) a mladší, vyšší a hmotnější zase mohou něco odečíst (tedy spacák určený do 0 ºC bude pro ně třeba do – 8 ºC). I když propočty platí přesně pouze v případě tepelného určení stanoveného podle normy EU, pro konkrétní osoby bude pro pohodlný a klidný spánek ve spacím pytli platit vždy podobný teplotní rozdíl. Korigované teplotní určení pak bude daleko přesnější a spací pytel bude sloužit bez nepříjemných překvapení.

Rekapitulace

Stručně si to zopakujme. Při koupi spacáku se orientujeme podle teplotního určení, které udává výrobce, konkrétně podle údaje tepelného komfortu. Tento údaj se dosud udával jeden, nově se bude stanovovat zvlášť komfortní teplota pro ženy a limitní teplota pro muže. Měření teplotního určení upravuje norma a hodnoty platí pro standardní postavu. Projekt Světa outdooru počítá, o kolik se osobní bazální metabolismus každého z nás liší od normou zvoleného standardu a stanoví přepočtené teplotní určení konkrétního zadaného spacího pytle. Výpočet sice platí obecně, ale přesný může být pouze v případě, že deklarované teplotní určení bylo stanoveno podle nové normy EU.

Jak použít přepočet k výběru spacáku

Při vybírání konkrétního spacího pytle v obchodě podle teplotního určení je v první řadě potřeba vzít v potaz, jak bylo teplotní určení stanoveno. Informace o metodice měření konkrétního spacího pytle jsou většinou uvedeny na visačce spacáku nebo v katalogu. Pokud výrobce používá novou normu, najdete na spacáku značku EN a většinou také dva údaje pro komfortní a limitní teplotu. Jestliže na spacáku není uvedeno, podle jaké normy bylo teplotní určení stanoveno, je třeba brát tyto udávané teploty jako orientační a řídit se zdravým rozumem . Nejste-li si jisti údajem výrobce, může být vodítkem hmotnost spacáku s tím, že čím lehčí spacák, tím méně dokáže izolovat při použití podobné izolace.

Program přepočtu teplotního určení je dílem spolupracovníka redakce, Ing Ladislava Siegera, CSc. z katedry fyziky FEL ČVUT, specialisty na pobyt v přírodě za extrémních podmínek. Žádná část programu nesmí být bez svolení redakce přetištěna ani jinak komerčně využita.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: