Outdoorová obuv: Druhy usně

Outdoorová obuv: Druhy usně

Slovem kůže bychom měli označovat pouze prvotní, nezušlechtěnou surovinu. Materiál, který se používá k výrobě obuvi, se správně nazývá useň.

Useň vzniká zpracováním kůží v koželužnách. Pro výrobu outdoorové obuvi se téměř výhradně používá hovězina, tedy useň získaná z kůže býků a krav.

Kůže má vrstevnatou strukturu, na vnějším povrchu je pokožka, pod ní je tzv. škára, a nejspodnější vrstvou je podkoží. Podkoží je z velké části tvořeno tukovými buňkami a během zpracování v koželužně je tato část odstraněna. Škára je několik mm silná, pružná a pevná střední vrstva kůže. Hlavní stavební složky škáry jsou kolagen a elastin, pojivová vlákna, která zajišťují sílu a pružnost. Tato vlákna jsou u živého organismu obklopena gelovitou hmotou s obsahem kyseliny hyaluronové, která má vysokou schopnost vázat vodu a pomáhá udržet objem kůže.

Vysušený nubuk i jiné druhy usně ztrácí svou pružnost a můžou začít praskat.

Technika zpracování kůže

Zpracování kůže na useň je velmi složitý a komplexní proces, při kterém se z kůže nejprve odstraní všechny živočišné tuky a následně zajistí, aby i po odstranění tuků kolagenová vlákna škáry po sobě klouzala, což je nutné pro zajištění pružnosti a vláčnosti usně. Hovězí useň má obvykle tloušťku 6-8 mm a během technologického zpracování se štěpí na vysoce kvalitní svrchní část a levnější spodní část, tzv. štípenku.

U usní používaných pro outdoorovou obuv se provádí hydrofobizace, která zajišťuje nesmáčivost kolagenových vláken a brání pronikání vody mezi kolagenovými vlákny do usně. Máčením usně při současném mechanickém ohýbání dochází k vytlačování maziv mezi kolagenovými vlákny a následné vysušení usně způsobuje její tvrdnutí.

Smyslem údržby obuvi je nejen udržet požadovaný vzhled usně, ale také doplnit tato ztracená maziva. Jen tak můžeme předcházet ztvrdnutí usně a zajistit dlouhodobě udržení její optimální pružnosti. Při užívání obuvi dochází k mechanickému obrušování povrchu usně a povrch se stává méně odolný vůči pronikání vody do struktury usně. Proto je třeba údržbou obnovovat i vodoodpudivost povrchu usně.

Druhy usní v outdooru

U outdoorové obuvi se můžeme setkat s těmito druhy usně:

  • svrchní useň s hlazeným povrchem
  • svrchní useň s broušeným povrchem, tzv. nubuk, vyznačující se sametově matným povrchem
  • svrchní useň obrácená štěpeným povrchem ven, tzv. velur
  • spodní část usně, tzv. štípenka nebo semiš

Semiš a velur mají velmi podobný matný vzhled s charakteristickou vláknitou strukturou. Povrch je oproti nubuku hrubší a nasákavější, což na jedné straně vyvolává potřebu častější impregnace, na druhé straně však usnadňuje pronikání impregnace do usně.

Přečti si taky jak vybrat pohorky!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: