Vydejte knihu a zalezte si s Petrem Prachtelem!

Vydejte knihu a zalezte si s Petrem Prachtelem!

Petr Prachtel je jedním z nejzajímavějších českých horolezců. Knihu o jeho životě napsal spisovatel, vydavatel a horolezec Boris Hlaváček. Vydání knihy P.R.A.C.H.T.E.L. – život na niti můžete pomoci i právě vy.

Crowdfunding je internetovým fenoménem ve světě již několik let, uživatelé si kupují odměny a zážitky spojené s daným projektem, čímž mu umožní vzniknout. V Česku se první opravdu velké úspěchy povedly na HitHit.cz, otevře se letní kino, vydali se hudební alba, vydá se i první „všelidová“ kniha?

Co je to crowdfunding?

Nejspíš neexistuje zatím krátký a výstižný český ekvivalent, jelikož jde o relativně nový způsob získávání financí na zajímavé projekty. I když do určité míry byla crowdfundingem například i sbírka na Národní divadlo. Jenže slovo „sbírka“ ne úplně vystihuje, o co přesně v crowdfundingu jde.

Princip je jednoduchý – autor vymyslí nějaký projekt libovolného tématu a místo obvyklého kolečka po velkých sponzorech se pokusí prostřednictví specializovaných webů jako je v Česku třeba HitHit.cz nebo původní zahraniční Kickstarter.com nabízí nějaké odměny související s projektem. Právě pestrost a lákavost odměn je pro úspěch projektu velmi důležitá. Je dána cílová částka potřebná na uskutečnění projektu a časové období, po kdy je možné si odměny zakoupit.

Pokud se včas sejde dostatek přispěvatelů, je objednávka závazná pro obě strany, autor uskuteční projekt a přispěvatel dostane svou odměnu. V opačném případě se přispěvateli vrátí peníze zpátky na účet.

Autor Boris Hlaváček píše…

Petra Prachtela a jeho ženu Zorku jsem poznal v roce 1970 při vzniku horolezecké skupiny APK70. Vždy a všude se odlišoval od ostatních, a to jak vzhledem, stylem života, tak i způsobem lezení po skalách. Jeho největším štěstím byla jeho manželka Zorka, která trpělivě snášela jeho extrémní způsob života a hlavně špičkově a na světové úrovni lezla. Spolu zdolávali ty nejtěžší cesty a dělali vážné prvovýstupy. Ač je Petr absolvent výtvarné školy a vystudovaný pedagog a Zorka zemědělskou inženýrkou, na svoje živobytí si vydělávali opravováním kostelních věží, malováním obrazů, vykládáním vagónu a dalšími náhodnými pracemi.

Když Zorka v roce 2011 náhle zemřela, udělali jsme na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují výstavu z jejich fotek a Petr měl o Zorce přednášku. Výstava i beseda s Petrem měly obrovský ohlas. Mladí i staří za Petrem chodili, vzdávali mu hold a chtěli se s ním vyfotit. Nejeden člověk se ptal, bude-li se beseda a povídání s Petrem někdy a někde opakovat. A tak se vlastně z lidí zrodil nápad, dát neuvěřitelný Prachtelův životním příběh na papír.

Ač jsem znal Petra desítky let, netušil jsem, jaký rušný život prožil. Po cestě na festival mi povídal o svých lezeckých začátcích i o tom, jak se jako malý kluk (z poloviny Němec a z druhé poloviny Rakušan) potloukal válkou, jak jeho rodině sebrali v roce 1954 komunisté všechen majetek, jak s ním nejenom naši, ale i zahraniční filmaři natáčeli filmy, jak byl vyhozen z čs. horolezecké reprezentace, ač dostával ze světa pozvánky k účasti na mezinárodních expedicích. Věděl jsem o jeho zálibě v malování, vážné hudbě a v bězích, kdy např. ve svých 66 letech vyšel za 24 hod 45 min. 17x na Ještěd (88 km) a v 67 letech ušel za 22 hodin 61 km a přitom vylezl v Jizerských horách 208 různými cestami na 101 samostatných věží. Kniha popisuje nejen Prachtelův mimořádný život, ale také poukazuje na to, jak kterýkoli režim dokáže s člověkem zamávat a jak ho dokáže bezdůvodně nebo kvůli absolutním maličkostem zničit.

Ukázku z knížky i možnost vybrat si konkrétní odměnu od odznaku po obraz z ruky Petra Prachtela naleznete na HitHit.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: