Vodopád na Velkém Štolpichu

Vodopád na Velkém Štolpichu

Potok, pramenící na SV svazích Holubníku, bývá také nazýván Černý Štolpich. Asi po 1 km poměrně klidného toku prudce spadá do hluboké skalnaté rokle mezi Ořešníkem a vyhlídkovým skaliskem Krásná Maří, kde v horní části soutěsky překonává skalní stěnu vysokou přibližně 30 metrů.

Voda se tu po ní řítí s hukotem dolů a přitom vytváří krásných vodopádů a kaskád. Uvádí se, že zdejší vodopád je nejvyšším v Jizerských horách. Tok Štolpichu zároveň tvoří osu bývalé přírodní rezervace Štolpichy – rokle s horolezecky využívanými skalami. Divoká strž údajně tak nadchla hudebního skladatele C. M. Webera za jeho pobytu v Lázních Libverda, že ho prý ho inspirovala ke skladbě opery Čarostřelec.

Za lávkou přes potok žlutá značka vede po tzv. Štolpišské silnici, která je dnes technickou památkou. Tato pozoruhodná komunikace byla dostavěna v roce 1891 a tehdy se stala doslova chloubou zdejšího silničního stavitelství. Komunikace začíná ve Ferdinandově a končí u chaty na Smědavě, jejím nejzajímavějším úsekem je tzv. Galerie – místo s opěrnou zdí, vysokou až 10 m. Koncem druhé světové války tudy ustupovaly jednotky německé armády, v minulosti cestu několikrát poničily povodně.

V údolí Velkého Štolpichu se rovněž nacházejí pozůstatky po těžbě rudy, která se tu těžila v 15. století nebo tu můžeme spatřit obnovenou pamětní desku k uctění památky rakouské císařovny a české královny Alžběty, zvané Sissi. Pod Ferdinandovem se Velký Štolpich spojuje s Malým Štolpichem a jako Štolpich vtéká v Raspenavě zleva do řeky Smědá. Přicházíme-li k vodopádu směrem od Ořešníku, překvapí nás stezka dosud lemovaná patníky. Ty připomínají, že tu kdysi dokonce vedla promenádní cesta.

Přístup

Buď z města Hejnice přes vrchol Ořešník po červené značce, nebo z Fedinandova po zeleném a později po žlutém značení, podstatně delší a i náročnější trasa je z Nové Louky přes Kristiánov (modrá značka), Holubník, Ptačí kupy, Krásná Maří – červená značka.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: