Soušská přehrada

Soušská přehrada

Nenáročný výlet kolem Soušské přehrady může představovat půl denní program v jakémkoliv ročním období. Nedaleko jsou navíc vodopády na Černé Desné.

Vodní nádrž z let 1911 – 1915 slouží od roku 1974 jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko a Liberec. Podnětem k výstavbě Soušské přehrady (obdobně jako v případě Bedřichovského vodního díla nebo Mšenské přehrady), byly dlouhotrvající silné deště v srpnu 1897, které způsobily na dolních tocích horských říček záplavy s rozsáhlými škodami jak v Dolním Polubném, tak i v Desné a v Tanvaldu. Z tohoto důvodu došlo v Jizerských horách k výstavbě několika přehrad na zdejších říčkách.

Vodní dílo Souš na Černé Desné bylo vybudováno ve stejné době jako Protržená přehrada na Bílé Desné, tj. v letech 1911 – 1915 a obě přehrady měly omezit katastrofální následky zdejších povodní. Když se v září 1916 protrhla přehradní hráz na Bílé Desné (Protržená přehrada), byla soušská nádrž vypuštěna, hráz byla zesílena a po důkladné revizi v letech 1925 – 1927 byla znovu uvedena do provozu. V její bezprostřední blízkosti pak vyrostla i výletní restaurace, byla tu v provozu i půjčovna loděk a areál přehrady dlouho sloužil jako rekreační oblast. V šedesátých letech 20. století vznikla potřeba dalšího zdroje pitné vody pro Jablonecko a tehdy volba padla na Souš. Nádrž byla znovu vypuštěna, uskutečnila se druhá rekonstrukce hráze a byla vybudována vodárenská soustava s úpravnou vody pod hrází. Vodní plocha se stala rezervoárem pitné vody, a proto je její okolí od té doby přísně chráněno.

Při opravě se po vypuštění přehradního jezera na dně objevily nejen základy staveb tehdejší osady Zadní Souš, ale dokonce tu začaly vyrůstat rostliny, které byly na počátku století zaplaveny. Pro botaniky to znamenalo úžasné zjištění, že semena rostlin „přežila“ v chladných vodách na dně přehrady několik desetiletí. Délka sypané hráze v koruně je 364 m, zemní sypaná hráz je vysoká 23 m, vodní plocha má rozlohu 102 ha a na rozdíl od ostatních jizerskohorských přehrad má Souš nejširší hráz. Přehrada je na svém konci propojena přivaděčem s bývalou Protrženou přehradou na Bílé Desné, odkud sem měla přivádět přebytečná voda. Od roku 1974 nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko a Liberec.

Tip na výlet

Prohlídku přehrady a okolí spojit s výletem k vodopádům na Černé Desné: z Desné zubačkou do Kořenova, pak po červené přes Horní Polubný a Nýčovy Domky k přehradě Souš a stále po červené podél vodopádů Černé Desné do města Desná. Nenáročný výlet s pěknými výhledy je dlouhý cca 11 km. U přehrady se provozuje in-line bruslení.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: