Skalní kaple v Adršpachu

Skalní kaple v Adršpachu

Tato Skalní kaple je pomníčkem těch, kteří zahynuli ve zdejších skalách za uplynulých sto let.

Ve skalním výklenku jsou cedulky s desítkami jmen horolezců, za každým se skrývá nějaký příběh. O život zde přišli staří i mladí. Stále nové květiny a svíčky prozrazují, že na ně dosud někdo myslí. Vše hlídá soška Panenky Marie.

Pro všechny je toto místo věčným mementem a připomínkou, že ke skalám, a k horám a přírodě vůbec, je nutné chovat neustálý respekt a úctu. Vždyť mezi zde vzpomínanými byli zkušení lezci, přesto zaplatili za jedinou chybu. S nevěřícným údivem pak musíme hledět na některé turistky z polských zájezdů, které se odvažují jít do skal v lodičkách na podpatku.

Přístup:

Skalní kapli najdete na trase placeného vyhlídkového okruhu Adršpašským skalním městem, u odpočívadla v roklině mezi výstupy na Milence a Velké panoráma. Stačí vystoupat asi 20 m neznačenou Řeřichovou roklí. Celý vyhlídkový okruh  skalním městem má 3,7 Km, je značen zelenou TZ a vstup s pokladnami se nachází poblíž železniční zastávky v Dolním Adršpachu.

Ke Skalní kapli se lze dostat také mimo placený okruh, od Starozámeckého vrchu. Pokud najdete na hřebeni za ním širší zpevněnou cestu, po asi 1,5 Km klesá prudce dolů od ní úzká Řeřichova rokle podél potoka, který se o něco dále vlévá do Metuje.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: