Přehrada Mšeno

Přehrada Mšeno

Podnětem k výstavbě přehrady na Mšenském potoce byly katastrofální povodně z roku 1887, jejichž výsledkem byly do té doby nejrozsáhlejší škody na majetku i na životech.

Na místě starého rybníka ze 17. století byla v letech 1906 – 1909 vybudována i přes protesty obyvatel Mšenská (Jablonecká) přehrada. Původně měla údolní nádrž vyrůst na jiném místě, ale stavba vodního díla znamenala tak značný zásah do místní zástavby, že po protestech obyvatel a mšenských představitelů Vodní družstvo Liberec stavbu přehodnotilo a posunulo hráz výše proti proudu Mšenského potoka. Přehrada je napájena mimo Mšenského potoka také vodami z Bílé a Lučanské Nisy, které sem přivádí podzemní štoly.

Dnes vodní nádrž patří městským přehradám ve střední Evropě. Délka hráze v koruně je 426 m, výška hráze nad základem činí 20 m, jezero má plochu 40 ha a maximální hloubku téměř 15 m. Někdy po roce 1945 byl do přehrady svržen pamětní kámen Otto Intzeho, projektanta jizerskohorského systému protipovodňových přehrad, ale v roce 1997 byl vyzdvižen a opravený dnes stojí v parčíku pod hrází. V letech 1998 – 2000 byla v hrázi přehrady vybudována sanační štola, která slouží k monitorování a odvádění průsakové vody.

Hlavním úkolem přehrady sice bylo již od počátku především zadržování nadměrných průtoků vody, ale jezero se brzy stalo významným rekreačním zázemím města a okolí. K tomuto účelu byl využíván především východní břeh s městským koupalištěm a Slunečními lázněmi, které vznikly již v roce 1927. Známá a oblíbená byla zdejší plážová restaurace U Přehrady (původně Strandcafé), lidově zvaná Tajvan. Přes den sloužila rekreantům a večer se tu konaly vyhlášené zábavy.

Po roce 1989 se v Tajvanu vystřídalo několik majitelů, objekt chátral a nakonec vyhořel. Pozorný návštěvník zjistí, že ve vodách přehradního jezera se daří rybám, zejména kaprům, línům, cejnům, štikám, okounům a candátům. Po březích Jablonecké přehrady vede naučná stezka o délce 1,1 km, která na 9 zastaveních informuje návštěvníka o flóře a fauně v okolí vodní nádrže.

Přístup

Přehrada se nachází v blízkosti centra města, z Horního náměstí se k ní dá dojít pěšky Palackého ulicí, vzdálenost není ani 1 km. Kamenná hráz stojí za prohlídku.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: