Libštejn

Libštejn

Kouzelná krajina Přírodního parku Horní Berounka na Plzeňsku dnes slouží především k rekreaci. Kdysi tu však kvetla slovanská hradiště a ve středověku řeku lemovaly opevněné hrady.

Jedním z nich byl i Libštějn, kdysi mocný a pevný hrad, asi 3 km od obce Liblín. Dnes z něho zbylo přesně to, co by se dalo nazvat „romantickou zříceninou“.

Hrad stál na strmém skalním ostrohu, z jedné strany chráněn prudkým srázem k Berounce, z ostatních stran pak těžko přístupnou strmou skálou. Dnes se z něj zachovala jen nejvýše položená část, především hlavní věž, zbytky několika menších věží, hradeb a paláců. Ruiny jsou jen zpevněné tak, aby se nerozpadaly a aby návštěva tohoto místa byla bezpečná.

V místech, kde dříve bývalo podhradí, je poměrně rozsáhlé tábořiště s velkým ohništěm. Dostatek dřeva v okolních lesích a blízký potůček s údajně pitnou vodou mu dodává vše potřebné. Konají se zde letní tábory, ale místo je otevřené všem pocestným, kteří zde chtějí složit hlavu nebo si něco opéct u ohně. Někteří trampové mohou být zlákáni přespáním přímo nahoře na zřícenině. Má to tu výhodu, že vás zde mohou probudit příjemné sluneční paprsky na rozdíl od tábořiště, které je dole ve stínu, kde navíc útočí nepříjemný hmyz. Ostroh hradu je však poměrně úzký a nezabezpečený a těžko zde najít kousek rovného místa. Pokud by se osoba ve spacáku po neklidném spaní přiblížila okraji srázu a spadla dolů, nemělo by to příjemný konec. Je tudíž nutné počínat si zde velmi opatrně.

Jinak je Libštejn místem opravdu tichým, klidným, romantickým, daleko od civilizace. Dole pod hradem lze vidět téci Berounku, kolem kopce pokryté lesy.

Nejkratší cesta na Libštejn vede z Liblína, kde je oblíbená vodácká zastávka. Po červené vzhůru do kopce dojdete k silnici a za křižovatkou zahýbá značka do lesa. Stezkou se skalami po jedné a Berounkou pod sebou na druhé straně dojdete až na Libštejn.

Je možné vyjít také z Radnic po zelené (asi 10,5 km), přes Kamenec a Lhotku u Radnic dojít na hlavní silnici a po chvíli trasa odbočuje na polní cestu do lesa.

Tip na cestu:

Z Liblína je možné po červené vystoupat na Bujesily, krásným údolím U Rakolusk přes HřešihlavyChlum až do Zvíkovce (16 km). Nebo v Liblíně přejít most přes řeku a pokračovat po modré přes Kozojedy na zříceninu Krašov (8,5 km). Směrem na jih vede z Libštejna červená trasa podél Berounky až do Plzně, je možné se na ní zastavit např. uhradiště Radná (asi 9 km), nebo Nadryby (asi 16 km).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: