Černá Desná a její vodopády

Černá Desná a její vodopády

Jeden z nejvýznamnějších toků v této oblasti pramení ve vrchovišti U chaty Smědava.

Při své cestě naplňuje Soušskou přehradu a za ní v romantickém údolí utíká korytem a vytváří v něm peřeje, malé i větší vodopády, místy teče po šikmých skalních plochách, jinde zas padá do hlubokých tůní, aby se pak zase drala mezi balvany. Nejvyšším vodopádem je sedmimetrový Bukový vodopád, Hrncový vodopád je vysoký 3,5 m a v místě velkých žulových ploten je 4 metry vysoký Plotnový vodopád. Pak se tok řeky zklidňuje a po 10,2 km své pouti se ve městě Desná spojuje s Bílou Desnou a vytváří významný přítok Kamenice – řeku Desnou.

Závěr údolí zdobí dřevěná socha – jeden z výtvorů každoročního desenského dřevosochání, o kousek níž se vpravo u vody objeví tzv. Fuchsův kříž, připomínající smrt devítiletého Otto Fuchse, který se tu utopil při velké vodě v roce 1912, a na závěr je k vidění malý náhon s elektrárnou. Krátká naučná stezka, nazvaná Vodopády Černé Desné, byla zpřístupněna v roce 2000.

Přístup a tip na výlet

Z Desné zubačkou do Kořenova, pak po červené přes Horní Polubný a Nýčovy Domky k přehradě Souš a stále po červené podél vodopádů Černé Desné do města Desná. Nenáročný výlet s pěknými výhledy je dlouhý cca 11 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: