Bible českých jeskyňářů

Bible českých jeskyňářů

Ambice k podchycení všech registrovaných jeskyní ČR má 1,4 kg těžká, bohatě ilustrovaná kniha Jeskyně z edice Chráněná území ČR, díl XIV. Pokud čas od času lezete do podzemí, měli byste se s ní seznámit!

„Aby mohla být tato kniha sepsána, musely celé generace geologů, karsologů, speleologů, archeologů a dalších badatelů vynaložit značné úsilí k poznání a prozkoumání hlubin Čech, Moravy a Slezska, případně i dalších zemí a zpracovat své poznatky tak, aby nám je zachovali v publikacích, v archivech a depozitářích,“ napsal Jaroslav Hromas v předmluvě.

Obecná část knihy se zabývá vznikem a vývojem krasů i pseudokrasů, hydrogeologií i jeskynními výplněmi a minerály a nemine ani otázku jeskynního mikroklimat, radioaktivity a ochranu podzemních prostor. Vlastní kapitola je věnována osteologickým nálezům v jeskyních, kde jsou shromážděny informace o fauně jednotlivých časových období a opomenuta není ani archeologie.

Naprostá většina knihy, přes 500 stran, je věnováno jednotlivým jeskyní a jeskynním systémům v Česku. Nejedná se o podrobné vysvětlující popisy zahrnující historii či nejznámější badatele kteří v daném místě pracovali, ale díky mapkám a základním informacím dá každému alespoň základní přehled o místě. Čtenáře možná zaskočí, že jsou uváděny i jeskyně o délce pouhých dvou metrů, ale jakmile je hloubka (do skály) větší, než šířka, jde o jeskyni a má právo být v knize uvedena. V opačném poměru (šířka je větší, než hloubka) jde o převis. Čtenář zjistí, že jeskyně jsou v podstatě všude. Celkem je v karsologických soustavách ČR registrováno 3988 jeskyní, přičemž pseudokrasových jeskyní je 1622. Kniha je vzhledem k rozsahu uvedených informací pro jeskyňáře biblí, ale měl by ji znát (a nejlépe vlastnit) každý, kdo se byť jen tu a tam o podzemí ČR zajímá.

Grafická část knihy „drží lajnu“ celé edice. To znamená, že je tištěna na velmi kvalitním křídovém papíře na němž vyniknou barevné fotografie a mapky podzemních prostor. Svými fotografiemi přispěli nejlepší čeští speleofotografové a podařilo se jim zachytit často velmi vzácné a běžné veřejnosti v podstatě neznámé útvary či tvory. Přestože je pochopitelné, že se v knize vzhledem k rozsahu předkládaných informací nedalo „plýtvat“  místem, je škoda, že v knize chybí celostránkové fotografie. Výjimku tvoří dvoustránková fotka z Koněpruských jeskyní v závěru knihy. Bylo by divné, kdyby se v knize nevyskytly žádné chyby, ale v naprosté většině se jedná drobnosti (např. prohozené popisky u fotografií na str. 81).

Dobrá zpráva je, že kniha podobného rozsahu hned tak nevyjde. Sice je na trhu kniha Jeskyně České republiky z pera (a z fotoaparátu) Petra Zajíčka, ale ta se s počtem 280 stran s Jeskyněmi o 608 stranách a více, než dvounásobném formátu vůbec nedá srovnávat. Špatná zpráva je, že XIV. díl edice Chráněná území ČR v běžné knihkupecké nabídce už nedají sehnat.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: