Zřícenina hradu Adršpach

Zřícenina hradu Adršpach

Skály u Adršpachu pod Starozámeckým vrchem pomohly už ve 13. století stavitelům hradu v jeho obranné funkci.

Hlavní část hradu stála dole pod skalami, krytá jejich stěnou od severu. Na vysoké skále nad ním stávala ještě mohutná strážní věž.

Tento královský hrad plnil strážní funkci při obraně hranic země, později naopak sloužil Husitům k výpadům do Slezska. Proto byl později v roce 1447 Slezany vykoupen a rozbořen.

Z hradu jsou dnes vidět jen zbytky zídek a sklepů, patrný je okrouhlý tvar obranných valů. Dnes je nejzajímavější jeho skalní část. Na místě hlavní strážní věže vznikla poměrně prostorná plošina, dnes upravená jako vyhlídkové místo. Dostanete se k ní po strmých schůdkách přes několik mohutných skal. Právě odsud je jedna z nejhezčích vyhlídek v celém Broumovsku. Díky vyvýšené poloze hradu můžeme spatřit celé Adršpašské skalní město z ptačí perspektivy, což odjinud asi není možné. Vidět je městečko AdršpachKřížovým vrchem, a vůbec celá severozápadní část Broumovska s Mirošovskými stěnami a Javořími horami v pozadí.

Zavítá sem jen málo turistů takže je zde zvláštní klid, vyhlídka je pohodlná, takže se vám odsud ani nebude chtít.

Přístup:

Nejlépe z Dolního Adršpachu. Od parkoviště vede červená značka směrem na Janovice. Před hospodou U Tošovských zahýbá vlevo do polí a za železniční tratí odbočuje vpravo. Na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem odbočuje žlutá TZ, která tvoří okruh přes Adršpašský hrad kolem Starozámeckého vrchu. Jakmile cesta začne stoupat do skal, může se ztrácet v jejich nepřehledné spleti, ale skály s hradem nemůžete minout. Celá tato trasa měří jen 2,2 Km.

Do Janovic je to  dále po červené asi 5,5 Km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: