Zadní Rennerovky

Zadní Rennerovky

Rozptýlené samoty na horské louce se vzácnou květenou na východním úbočí Světlého vrchu, založené v 17. století. Patří k nejstarším lučním enklávám vzniklým při Slezské stezce, která spojovala Čechy se Slezskem.

Jejich zakladatelé Rennerové přišli do Krkonoš jako jedni z alpských kolonistů a postupně své živobytí rozšířili o chov dobytka a prodej mléka, másla a sýrů.

Je tu pěkné výhledové místo směrem do vnitrozemí, na svahu stojí chaty Spořitelna, Kuprovka, Grohmannova bouda a Dvorská bouda. Pod Grohmannovou boudou je u cesty Zinneckerův náhrobek, který připomíná tragickou událost z roku 1913. Tehdy tu na přírodním skokanském můstku trénoval mladý Josef Zinnecker, při doskoku se utrhl sněhový převis a zasypal ho.

Přístup

Z Hořejšího Vrchlabí busem do Špindlerova Mlýna, odtud lanovkou na Pláň, modrá , rozcestí u boudy na Pláni – zelená ke Klínovým Boudám. Od rozcestí na horním okraji pláně žlutá na Světlý vrch, na dalším rozcestí červeně značená tzv. Slezská cesta. Sestoupíme k Předním Rennerovkám (výhledy), k luční enklávě Lahrových Bud, mineme Švédský kříž a sestoupíme k Hříběcí boudě. Stále červená do obce Strážné, sestup po červené do Hořejšího Vrchlabí. Délka je 15 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: