Za Údolím Krounky musíte na Vysočinu

Za Údolím Krounky musíte na Vysočinu

Malebný kout Vysočiny leží asi 10 kilometrů jihozápadně od Vysokého Mýta na rozmezí České tabule a zvlněných okrajů Českomoravské vrchoviny. Vodní toky Krounky a Novohradky spolu s jejich přítoky zde zahloubily četná údolí, která dávají zajímavý a zároveň charakteristický ráz krajině, plné romantických zákoutí i přírodních zajímavostí.

Údolím Krounky ke hradu Rychmburk – stezkou básníka Adolfa Heyduka

Potok Krounka pramení nad Čachnovem jihovýchodně od Hlinska a teče převážně lesními údolími, v nichž vytváří na žulovém podloží romantická skalnatá údolí Kablaně a Šilinkův důl s balvany v řečišti. Po 22 kilometrech toku pak ústí pod Košumberkem do říčky Novohradky.

Podél uvedených dvou toků se rozkládá Přírodní park „Údolí Krounky a Novohradky“, jehož součástí je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a porosty buku s habrem. Mezi vzácné druhy rostlin a živočichů, jejichž výskyt je tu zaznamenán patří rosnatka okrouhlolistá, lilie zlatohlavá, srstnatec májový, ledňáček říční, čáp černý, mlok skvrnitý, čolek velký a další.

Ideálním výchozím místem šestikilometrového výletu přes Šilinkův důl v údolí Krounky je městečko Předhradí, rodiště básníka Adolfa Heyduka (1835-1923), ležící poblíž železniční trati č. 261 Žďárec u Skutče – Svitavy. Předhradí je připomínáno již od r. 1468 jako opevněný městys před hradem Rychmburk. Jeho náměstí, na kterém se na vysokém trojbokém podstavci nachází socha sv. Judy Tadeáše z roku 1723, se svažuje ve spodní části až ke kamennému mostu přes ochranný příkop (dnes zahradu) u hradu Rychmburk.

Hrad, který je prvně připomínán roku 1325 jako Tasův hrad, byl vybudován na skalnatém ostrohu nad údolím Krounky. Z původní stavby se zachovala 30 metrů vysoká věž, krytá kuželovitou střechou, hrad byl přestavěn v 1.pol.16.století a upraven v 18. století. Místní zajímavostí je v hradní kapli uložená kost, která má být podle pověsti pozůstatkem zazděné slečny Berkovny. V areálu hradu se v současné době nachází domov důchodců chrudimského okresu, jeho prohlídka je však po dohodě možná.

Přečtěte si i o dalších výletech po Česku. V sekci „České hory“ určitě najdete skvělý tip na víkendový výlet.

Půjde se i „po čtyřech“

K výšlapu do údolí Krounky musíme sestoupit od náměstí v Předhradí asfaltovou silničkou dolů ke kamennému mostu vedle bývalého mlýna, odkud se naskýtá zajímavý pohled na skalní ostroh s hradem Rychmburk, čnícím nad Krounkou. Tady u rozcestníku červené turistické značky sejdeme doprava na lesní cestu a proti toku Krounky se vydáváme údolím, zvaným v tomto tři a půl kilometru dlouhém úseku po Kutřín Šilinkův důl. Zdejší úsek cesty bývá označován též jako „stezka Adolfa Heyduka“, jenž prý Šilinkův důl často rád navštěvoval, obdivoval jeho romantická zákoutí a zřejmě tu i nacházel svoji básnickou inspiraci.

Tomu lze rozhodně věřit, neboť cesta tímto romantickým údolím, lemovaným skalními srázy a strmými útesy podél Krounky přináší vnímavému turistovi spoustu příjemných prožitků. Asi po kilometru chůze přichází první „divočejší“ úsek cesty, kde nezbývá než za pomoci rukou přešplhat skalní útes nad Krounkou, což je sice trošku adrenalinovější záležitost, ale žádný problém. Procházíme kolem základny dětského letního tábora, až dojdeme k mostku, spojujícímu červeně značenou pěšinu s příjemnou lesní hospůdkou „Šilinkův mlýn“ na druhé straně potoka, poskytující kýžené občerstvení.

Při cestě nás pak čeká ještě jedno šplhání přes skály nad potokem a dál už jen poklidná procházka prosvětleným lesem kolem pomalu plynoucí Krounky až ke konci zalesněného údolí u mostku s přítokem Martinického potoka. Zatímco červená značka odbočuje přes mostek doprava ke Kutřín, my se dáme vlevo neznačenou polní cestou, a ta nás po necelém kilometru přivede k silniční křižovatce. Tady vyjdeme na silnici, z níž se naskýtají výhledy na okolní krajinu nad údolím a pokračujeme půldruhého kilometru vlevo přes vesnici Hněvětice až ke kamennému mostu v údolí pod hradem Rychmburk. Odtud je to již kousek nahoru po silnici do Předhradí.

Praktické informace

Doporučená mapa

Edice KČT č.47 VYSOKOMÝTSKO A SKUTEČSKO 1:50 000

Možnost ubytování

Hotel RENOSPOND Zderaz, tel.469 321 282,  777 848 384, e-mail: re*******@se****.cz

Turistická ubytovna Toulovec Proseč u Skutče, tel. 469 319 413 p.Malina, e-mail: ma*****@ma*****.cz

Hotel Hornička Proseč u Skutče, tel. 469 321 114,  602 110 297, e-mail: ho***********@qu***.cz

Penzion Holland Nové Hrady, tel.469 325 123, e-mail: in**@pe*************.cz

Camping Borová u Poličky, tel. 461 743 263, 603 731 404, e-mail: ca**@co******.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: