Z Frýdku-Místku k vodě

Z Frýdku-Místku k vodě

Ostravice, Morávka, Skaličník, Baščice, Bystrý potok, vodní nádrž Baška – je to samá voda, chtělo by se říci. Však také následující výlet měl by být jasným důkazem, že z okresního města Frýdku-Místku to máme sice kousek do beskydských hor, ale chceme-li se trochu osvěžit po zdolávání kopců, máme na dosah ruky mokrý živel. A bude-li opravdu hodně slunečný letní den, pak si odpustíme i ty následující kilometry a klidně zůstaneme u vody – zdejší přehrada patří jako rekreační místo k nejoblíbenějším…Pro cyklisty je výlet příjemnou projížďkou, krátký terénní úsek kolem vrchu Strážnice objedeme po silničce zleva, jsou to značené cyklotrasy č. 6003 a 6004. Protože trasa vede po silničkách, není pro lyžaře vhodná.

Baška, přehrada – Janovice 5 km – Skalice 9,5 km – Na Kamenci 11,5 km – Skotňa 13,5 km – Baška, přehrada 15,5 km

Dvojměstí na historických hranicích Moravy a Slezska vzniklo v r. 1943 z moci úřední, kdy byl spojen slezský Frýdek (založen v polovině 14. stol.) a moravský Místek (založen před r. 1267 jako Friedeberk).

Frýdek*** tvořil významnou pohraniční pevnost na vyvýšenině nad řekou Ostravicí v místech, kudy vedla obchodní cesta z Olomouce do Těšína a Krakova. Na nejvyšším místě ostrožny byl gotický hrad a pod ním město s obdélným náměstím a šachovnicovou sítí ulic. Oběma městům se nevyhnuly útrapy třicetileté války, požáry a morové rány. Od 19. stol. se rozvíjel průmysl, po 2. světové válce část staršího města ustoupila nové zástavbě, přesto se zachovalo mnoho historicky cenných památek. Dominantou je raně barokní zámek, který vznikl v letech 1636–51 přestavbou původního hradu, upravený na konci 18. stol. Na zámku sídlí Muzeum Beskyd s rozsáhlou expozicí Beskydy, příroda a lidé, v sakristii zámecké kaple sv. Barbory expozice Frýdek – mariánské poutní místo. Pořádají se zde výstavy, koncerty atd. Na náměstí a v přilehlých ulicích můžeme obdivovat několik v jádru gotických a renesančních domů. Mezi církevními památkami vynikají gotický kostel sv. Jana Křtitele ze 14. stol., renesanční kostel sv. Jošta z r. 1612 a především barokní poutní chrám P. Marie Frýdecké z let 1740–77 (povýšení na Baziliku minor). Areál dotváří 12 kapliček křížové cesty, historizující římská kaple a barokní plastiky. Na hlavním oltáři spočívá „zázračná“ socha P. Marie uzdravující prý nemocné.

Na levém břehu Ostravice leží Místek*** s šachovnicovou sítí ulic kolem čtvercového náměstí. Do dějin se zapsal Místek 14. března 1939, kdy se čeští vojáci ve zdejších kasárnách odmítli vzdát a pustili se do boje s okupanty. Mezi památkami vynikají především církevní stavby – jednolodní farní rokokový kostel sv. Jana a Pavla z let 1763–69, barokní kostelík Všech svatých z let 1716–30 a původně gotický kostel sv. Jakuba, upravený r. 1889 novorománsky. Na náměstí Svobody vidíme několik v jádru renesančních domů (radnice), zajímavé jsou i objekty ze 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. stol.

Čtyři minuty trvá cesta vlakem z Frýdku-Místku do železniční stanice Baška, dostaneme se sem i autobusem, resp. vlastním dopravním prostředkem – pak lze zaparkovat přímo u přehrady** na parkovišti u restaurace (stravování) a vstupu do areálu koupaliště.První zmínka o obci Baška* pochází z r. 1434, v r. 1723 je uváděn první hamr s pecí, v letech 1806–1906 byla v provozu větší vysoká pec. V r. 1960 byla na potoce Baštici (Baščici) dobudována údolní nádrž s 962 m dlouhou hrází, vysokou 8,6 m. Přehrada slouží i k rekreaci.

Od parkoviště u přehrady jdeme do středu Bašky, překročíme Bystrý potok a dáme se vlevo po silnici na rozcestí – odtud pokračujeme vedlejší silnicí vlevo směrem na Janovice. Z širokého lučinatého údolí se dostaneme do lesa, pak pokračujeme otevřeným terénem – vpravo od silnice vyrůstají dva zajímavé zalesněné kopce Malý a Velký Pahorek, zbytky bradlového útesu Západních Karpat. Pamětní deska na hostinci v Janovicích (stravování: restaurace Ondráš) připomíná, že v Janovicích se narodil Ondřej Šebesta (1680–1715), lidový hrdina Ondráš, „pán Lysé hory“. Každý rok se v Janovicích konají folklorní Ondrášovské slavnosti.

Zprava se k nám připojí modrá turistická značka. Jdeme společně po silnici obcí, před kostelem uhýbáme vlevo, překročíme potok a po zpevněné komunikaci stoupáme mezi domky přes nevysoké návrší – otvírají se nám hezké výhledy na beskydské panorama. Scházíme k potoku Baščica a za ním stoupáme polní cestou, pokračujeme zvlněnou krajinou, zdoláme zalesněný vrch Strážnice (439 m). Scházíme k trojlodnímu renesančnímu farnímu kostelu sv. Martina* z r. 1622 ve Skalici*, upravenému v letech 1743–60. Areál doplňuje fara z r. 1848 s ohradní zdí a kamenný kříž.Dole vpravo pod námi se klikatí štěrkonosná Morávka – k ní také sejdeme.

Překročíme silnici a scházíme lesem do místní části Na Kamenci, s řadou zahrádek a vilek těsně u řeky. Projdeme nízkou zástavbou kolem restaurace (občerstvení), začínáme mírně stoupat a pak obloukem vlevo se vracíme k silnici. Po ní pár kroků směřujeme zpět ke Skalici (při silnici stravování: restaurace) a posléze uhýbáme asfaltovou silničkou vpravo. Stoupáme, na dalším rozcestí, pak opět vlevo – značení je přehledné, navíc jdeme otevřeným terénem a tak pohledy* na panorama Beskyd jsou neomezené. Silnička přejde návrší a klesá k údolní nádrži Baška.

Další doporučené cíle:

Dobrá* – asi 3 km vých. od Frýdku, velká obec poprvé zmiňovaná r. 1305 jako Dobrá Zemice. Farní raně barokní kostel sv. Jiří ze 17. stol. upraven v 19. stol., věž z r. 1816, kaple sv. Anny z r. 1884. Barokní restaurace U oráče, objekt z přelomu 17. a 18. stol., barokní sýpka z 18. stol.

Nošovice* – asi 5 km jv. od Frýdku, obec vznikla v 16. stol., dnes sídlo pivovaru Radegast.

Profil Morávky* – 2 km vých. od Frýdku, přírodní památka, vyhlášená r. 1990 na ploše 49,64 ha, chráněn je štěrkonosný tok s řadou skalních prahů a peřejí.Kamenec* – 2 km vých. od Frýdku, přírodní památka vyhlášená r. 1992 na ploše 9,82 ha, mokřad rašelinného charakteru se vzácnou květenou a obojživelníky.

(Doporučujeme průvodce po Beskydech ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: