Vysoké kolo

Vysoké kolo

Výrazná hora Slezského hřbetu při hranici s Polskem, jižně od Sněžných jam a polské boudy Wawel. Je nejvyšším vrcholem západní části Krkonoš, zároveň čtvrtou nejvyšší horou u nás.

Vrcholová partie přechází na západní straně pozvolna do plochého hřbetu, severní svahy strmě spadají do ledovcového karu Velké Sněžné jámy, jižní svahy jsou mírnější, místy s porosty kleče. Převážnou část svahů pokrývá souvislá suť balvanů a kamenů, která vznikla mrazovým rozpadem žuly. Rozsáhlé kamenné moře přechází do řídce zatravněných balvanových proudů, místy oddělených nebo klečovými porosty. Nad vrcholem vyčnívá zbytek kamenné pyramidy, která zde byla vytvořena v roce 1888 na počest pruského císaře Viléma I. Původně se tyčila asi do pětimetrové výšky a nesla železnou iniciálu panovníkova jména ve tvaru W. Od mohyly se naskýtá daleký výhled do Čech i Polska.

Přes vrchol Vysokého Kola (1509 m) vede státní hranice s Polskem, vrcholová partie přístupná není, i když je zde dosud patrná kdysi používaná cesta z žulových kamenů. Červeně značená Cesta česko-polského přátelství prochází pod východním úpatím vrcholku, částečně vede polským územím a nad Sněžnými jámami se vrací na státní hranici. Z této cesty je pěkný pohled do hlubin Sněžných jam, nejhezčí jsou pak z vyhlídkových plošin nad skalní stěnou Velké jámy.

Přístup:

Např. autobusem ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovku, odtud po červené západním směrem (cca 5 km). Pak dál po červené k rozcestí Sněžné jámy, vlevo po žluté k Labské boudě a od ní po modré zpět do Špindlerova Mlýna. Trasa je dlouhá asi 17 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: