Výprava do Ugandy po stopách zmizelých afrických ledovců

Výprava do Ugandy po stopách zmizelých afrických ledovců

Víte, že i rovníková Afrika byla proslulá výskytem ledovců a že jejich stopy a zlomky jsou k nalezení dodnes? Že ne? Vydejte se tedy s námi dnešním příspěvkem do Ugandy!

Měsíční hory

Kdo se alespoň okrajem zajímá o turistiku či horolezectí, určitě slyšel o jakémsi africkém Kilimanžáru (5895 m n. m.), nejvyšší tamní hoře, či často za něj mylně zaměňovanou Mount Kenya (5199 m n. m.) – oba vrcholky patří téměř k jediným se souvislejší (až souvislou) sněhovou pokrývkou v Africe a i s několika ledovci. Ano, téměř. Ještě jedna lokalita skýtající tuto africky netradiční podívanou totiž stále existuje – pohoří Rwenzori v Ugandě.

Sto dvacet kilometrů dlouhé pohoří Rwenzori bdící na dosah toku Nilu je někdy též známo jako Měsíční hory (angl. Mountains of the Moon), nejvyšší vrcholek dosahuje na africké poměry velkolepých 5109 metrů nad mořem a je jím Mount Stanley. První zlezení hory se datuje do roku 1906, což je jistě také zajímavá informace, a v rámci této expedice došlo k vylezení všech okolních vrcholků za účelem geografického mapování dusud neznámých končin; na tehdejší dobu se jednalo o naprostou senzaci! Co ale bylo, už není – ledovcem zakrytá krajina a skoro alpský charakter hor vzal hodně za své, bílá krajina zmizela a vystřídala jí živoucí, zelená. Místo ledovců – kamení. Holé skály. Naštěstí ještě pořád můžeme v těchto horách nelézt zbytky vytrácející

Letos se rozhodli dva vědci-fotografové vydat právě po stopách těchto mizejících (a zmizelých) ledovců, porovnat reálná místa s těmi, která jsou zachycena na dobových fotografií, oslovit místní obyvatele a podniknout skvělou expedici na místo, které zase až tolik populární mezi horolezci není.

Podívaná je to velmi zajímavá, užijte si ji!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: