Výhledové místo Ořešník

Výhledové místo Ořešník

Zdolat skalnatý štít Ořešníku (800 m) určitě stojí za trochu námahy a potu při výstupu. Vždyť Ořešník bývá také často nazýván králem jizerskohorských vyhlídek. Kdo se vyšplhá pod jeho vrchol, nemá ještě vyhráno.

Nejdříve si přečte „povzbudivou“ informaci na tabulce, která nabádá k opatrnosti při výstupu na vyhlídku, a pak už ho čekají v žule vytesané strmé schody se zábradlím, kterým vrcholovou plošinu již v roce 1898 zpřístupnili členové Německého horského spolku. Vyhlídkové místo se zdaleka viditelným křížem je také zajištěno zábradlím a výhled odtud je přímo fantastický.

Pokocháme se nádhernými pohledy na severní svahy Jizerských hor, jako na dlani jsou hluboko pod námi Hejnice a Lázně Libverda, je vidět i celé Frýdlantsko. Na druhou stranu je ale pohled znemožněn, protože vyhlídková skála nestojí v nejvyšším místu hřebene, ale poněkud níž v úbočí. Mohutný kříž byl naposledy obnoven v roce 1991, rekonstrukci zábradlí provedl Jizersko-ještědský horský spolek v roce 2000. Hora, na jejíchž příkrých svazích se nachází celá řada horolezeckých skal, se nalézá v NPR Štolpichy, která je součástí rozsáhlé NPR Jizerskohorské bučiny.

Přístup

Na Ořešník se zpravidla vychází po červené značce z města Hejnice (375 m) nebo po zeleném značení z Ferdinandova (414 m). Já osobně jsem zvolila cestu z Hejnic, z Ořešníku jsem pokračovala dál po červené značce k vodopádu Velký Štolpich. Odtud se žlutým značením jsem sestoupila údolím po tzv. Štolpišské silnici k turistické orientaci Pod vodopády (568 m), kde žlutá značka končí. Od rozcestí mě přes Ferdinandov do Hejnic doprovodila zelená značka. Celý výlet je dlouhý 11 km. Milovníky Járy Cimrmana bych chtěla upozornit na jednu zajímavost: v obci Ferdinandov je na domě s č. p. 21 umístěna tabulka s nápisem „Zde byl v roce 1914 naposledy spatřen Jára da Cimrman“.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: