Vrch Kalvárie

Vrch Kalvárie

Uprostřed cesty mezi Litoměřicemi a Českou Lípou ční nad okolí vrch Kalvárie s dominantní barokní kapličkou na vrcholu.

Poutní místo na tomto výrazném vrcholku vzniklo v letech 1704-1707 a nechal jej postavit Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství.

Za autora stavby je považován známý barokní architekt z nedalekých Litoměřic Octavián Broggio, avšak tato skutečnost není písemnými prameny doložena. Slavná pouť se zde konávala vždy 3. května, někteří poutníci, horliví ve své víře, zdolávali kdysi schodiště vedoucí ke kaplím po kolenou. V letech 1752 – 1767 zde pobýval poustevník Franz Piesch, terciář františkánského řádu. Jako obydlí mu posloužila jedna ze suterénních prostor umístěných pod kaplemi.

Přístupová cesta od obce Ostré vede křížovou cestou s barokními a klasicistními výklenkovými kaplemi. Dojdete až na terasu, ze které je nádherný výhled na západní stranu, kde se modrá jezero Chmelař nad nímž ční hora Sedlo. Pokud se otočíte na jih, zvedá se nad vámi vrch Kalvárie, na který vede několik desítek mohutných pískovcových schodů. Podél schodů jsou rozmístěna  torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a jeho apoštolů.

Na vrcholové plošině se nachází skupina tří, symetricky uspořádaných, kaplí. Obě boční stavby, kaple Nalezení a kaple Povýšení svatého Kříže, mají zcela totožný věžovitý tvar. Jejich střechy jsou zakončeny lucernou s kupolí. Silueta obou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou zdejšího kraje. Uprostřed mezi nimi stojí přízemní, podélná kaple Božího hrobu.

Kromě již zmíněného výhledu na západní stranu se můžete pokochat výhledem na východ, kde se ční hora Vlhošť. Na jižní straně pak spatříte celou obec Ostré a v dálce jediný vrcholek tímto směrem, horu Říp.

Od roku 2005 se Společnost pro obnovu památek Úštěcka snaží poutní místo zachránit a postupně jej z dostupných prostředků rekonstruovat. Došlo k prokácení vzrostlých stromů, které stavbu ničily a zakrývaly krásný výhled. V následujících letech se postupně restaurovaly některé sochy a opravovaly se nejvíce zničené schody. V roce 2011 se podařilo obnovit celou křížovou cestu, včetně starých maleb.

Pořádají se zde také kulturní akce (např. Divadlo na schodech), které mají za úkol získat finanční prostředky a také zájem lidí o toto, v dnešní době ještě stále, magické místo.

Přístup:

Autem do obce Ostré, kde v prudké (ostré) zatáčce sjedete z hlavní silnice a zaparkujete na konci zpevněné cesty. Odtud už je to na vrch ke kapličkám deset minut, přibližně 0,5 km.

Místo se nachází kousek od žluté turistické značky, která vede z rozcestí u Ostrého (odtud se dostanete také k Hrádku), kde lze vedle silnice u lesa pohodlně zaparkovat. Značka vás pak kolem vrchu Kalvárie (1 km) povede krásnou lesní cestou ještě k vyhlídce Opičí hlava, studánky U Lukovska až na rozcestí Lukovsko (celkem 3,5 km).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: