Vraní skály

Vraní skály

Tato skupina skal tyčící se do výšky 500 m n. m. se nachází u osady Horní Sedlo na naučné stezce „Lužické a Žitavské hory“.

Tvoří ji druhohorní pevný hrubozrnný pískovec se slepenci, které vyplňují pukliny. Pohyby podél lužického zlomu probíhajícího na severovýchodě od skal způsobily ve třetihorách úklony jednotlivých vrstev hornin. Útvar tvoří dvě rovnoběžné řady skal, které odděluje puklina dříve vyplněná pravděpodobně čedičem. Ten zde byl v 18. století těžen kvůli skromnému obsahu železné rudy.

Skalní věže jsou pro svou pevnost a členitost vyhledávaným cílem horolezců, kteří je označují jako Krkavčí skály. Lze zde najít cesty až VII. stupně obtížnosti. Nejmohutnější masiv, Fellerova věž, je pojmenován po žitavském profesorovi, který vrchol zdolal za pomoci provazového žebříku spolu s Ferdinandem Siegmundem a Adolfem Halerem v roce 1894. Horolezecky byla věž poprvé zdolána komínem v roce 1904 Karlem Kirchhofem a Franzem Salomonem.

V oblasti je vymezeno lokální biocentrum na rozloze 13 ha, které je součástí územního systému ekologické stability, takže zapadá do struktury propojených biocenter a biokoridorů, které pomáhají udržet ekologickou stabilitu v krajině.

Přístup:

Přes Vraní skály vede zelená turistická značka společně s mezinárodní naučnou stezkou Lužické a Žitavské hory z osady Horní Sedlo. Odtud se dá také jít po červené turistické značce na rozcestí Pod Vraními skálami a po cestě odbočit na doprava na zelenou turistickou značku z druhé strany. Na rozcestí pod skálami lze také dospět po modré turistické značce z Dolního Sedla nebo po červené z Petrovic.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: