Vodopády Jedlového potoka

Vodopády Jedlového potoka

Turisticky atraktivní vodopády se nacházejí asi 2,5 km severně od obce Josefův Důl na říčce Jedlové.

Horská bystřina pramení v rašeliništi Na Čihadle a během své cesty do Josefova Dolu, kde se vlévá do Kamenice, vytváří na dolním toku pěkný vodopád a několik kaskád. Německý horský spolek v Josefově Dole se již dávno v minulosti snažil o zpřístupnění této krásné lokality pro veřejnost. V roce 1896 bylo započato s výstavbou turistické cesty k vodopádům na Jedlové, která byla slavnostně otevřena ještě téhož roku. Na poměrně krátkém území tu horská říčka ve svém kamenitém řečišti vytváří mnoho peřejí a vodopádů. První uvidíme u Pekelné tůně, kde Jedlová vytváří menší kaskádovitý vodopád a romantickou kulisu dotvářejí vpravo se zdvihající příkré žulové skály nazývané Pekelné či Pekelské kameny.

Balvanité koryto potoka Jedlová je tu strmě zaříznuté do žulového masivu, kamenné prahy zasahují až do říčního koryta a jsou příčinou vzniku četných kaskád a peřejí. Půjdeme-li dál proti proudu, dostaneme se do míst, kde voda překonává tři žulové lavice, a tak vytváří asi pět metrů vysoký vodopád. Pravděpodobně se jedná o nejznámější a nejvíce navštěvovaný vodopád Jizerských hor. Celým údolím prochází od roku 2000 naučná stezka, jednotlivá zastavení upozorňují na přírodní krásy, zajímavou faunu a flóru a na historii budování tohoto chodníku.

Přístup

Z obce Josefův Důl severním směrem k rozcestí Josefův Důl – lesní brána, odtud po naučné stezce. Vzhledem k tomu, že Josefův Důl je křižovatkou turistických cest, lze výlet k vodopádům spojit i s jinou túrou – např. po červené značce: Smědava – U Knejpy – Pod Čihadlem a po modré k vodopádům, nebo poněkud náročnější z Albrechtic po zelené na Mariánskohorské boudy, odtud se žlutou k rozcestí Josefův Důl – lesní brána.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: