Velké mechové jezírko, Rejvíz

Velké mechové jezírko, Rejvíz

Je jedním z největších rašelinových jezírek v České republice. Pokud máte v úmyslu jej navštívit, tak budete muset na severovýchod do pohoří Hrubého Jeseníku. Mnozí jej označují za nejkouzelnější místo v celých Jeseníkách.

Národní přírodní rezervace Rejvíz, ve které se jezírko nachází, má rozlohu úctyhodných 331 hektarů, takže se je na co koukat. Tato čísla z něj dělají největší rašeliniště nejen na území Slezska, ale také Moravy. Vznik samotného jezírka, které má největší hloubku tři metry, se datuje do doby před 6 – 7 tisíci lety. Tedy po skončení poslední doby ledové.

Ze vzácné fauny a flory vyčnívá především rosnatka okrouhlolistá, což je masožravá rostlina. Stromový porost tvoří borovice blatky, které vystřídaly smrky, pro něž zde bylo příliš „zamokřené“ prostředí. Borovice mají stáří až 200 let.

Přístup

Nejoblíbenější přístupovou trasou je ta z obce Rejvíz. Hned u autobusové zastávky narazíte na rozcestník „Rejvíz – penzion“. Pokud byste přijeli autem, mohlo by vás zajímat, že tady najdete dva parkovací plácky. Směrem k Velkému mechovému jezírku odtud vede souběžně s naučnou stezkou „Rejvíz“ značka. Ani ne za kilometr, u rozcestníku „Pod Rejvízem“, se obě trasy dělí. Naučná stezka se stáčí doprava, zatímco značka pokračuje na „Kazatelny“.

Za další kilometr dorazíte k další křižovatce „Vstup do rezervace“, tentokrát s značkou. Na ní začíná povalový chodníček a je třeba zaplatit vstupné 20 Kč (studenti a důchodci 10 Kč). Chodník je nutný kvůli přítomnosti vzácných močálů. Po půl kilometru se NS opět osamostatňuje a po chvíli už dorazíte k „Velkému mechovému jezírku“. Jen doplním, že na kole samozřejmě do rezervace nemůžete. Je však možné ho nechat zamknuté před ní. Délka NS je 2,5 kilometru.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: