Turisté chybu nepřiznali

Turisté chybu nepřiznali

Redakce časopisu Turista odmítla naši kritiku, ve které jsme poukazovali na etickou nepřípustnost vydávání (nejen podle našeho názoru) v podstatě propagačního článku o botách s Gore-Texem za text nezávislého odborníka (viz Polemika o botách a Gore-Texu – 27.9.1999). Jednalo se o článek Romana Kamlera v čísle 4/99 časopisu Turista.

Redakce časopisu Turista odmítla naši kritiku, ve které jsme poukazovali na etickou nepřípustnost vydávání (nejen podle našeho názoru) v podstatě propagačního článku o botách s Gore-Texem za text nezávislého odborníka (viz Polemika o botách a Gore-Texu – 27.9.1999). Jednalo se o článek Romana Kamlera v čísle 4/99 časopisu Turista.

Článek Romana Kamlera totiž vyšel bez upozornění, že jde o text napsaný představitelem firmy Kammsport, předního výrobce Gore-Texového oblečení u nás. Obdrželi jsme reakce jak autora článku, tak redakce Turisty. Redakční rada časopisu, na kterou jsme se rovněž obrátili, dosud nereagovala.

Z obsáhlé odpovědi Romana Kamlera vyjímáme: „Když se objevil článek o botách, tak mne to skutečně hodně mrzelo. Ne jako výrobce a prodejce Gore-Texu, ne jako distributora firmy Meindl, ale jako normálního turisty, který strávil dvacet let v horách celého světa. ….. Text jsem poskytl redakci Turisty a bylo mi jedno, jestli to uveřejní nebo ne. Je to můj názor, který by mohl případně vyvolat nějakou diskusi. To, že mne uvedli jako „poradce“ je pro mně úsměvné, ale to je všechno…. S Jakubem Havlem (autor původního článku v MP – pozn. red.) chystáme do dalšího čísla Outdooru článek s oběma póly pohledu. Prostě dva názory podepřené argumenty z obou stran….“

Redakce Turisty nám poskytla následující stanovisko: „Odborník na problematiku Goretexu (odborník je obvykle člověk, který se příslušnou věcí profesionálně zabývá) nám napsal, že informace v Malém Průvodci jsou nesprávné. Tuto zprávu jsme dali nezávisle posoudit a po jejím potvrzení jsme autorovi dali slovo v časopise, protože jsme ji považovali za užitečnou pro naše čtenáře. Článek neobsahuje žádné obchodní informace ve prospěch či neprospěch kohokoli, pouze uvádí na pravou míru informace, kterými jste se dopustili poškození dobrého jména zmíněného produktu Vy. Na tomto postupu neshledáváme nic morálně ani právně závadného. Naopak si myslíme, že morálně i právně problematické je zveřejňování nepravdivých informací o jakémkoli produktu (a vůbec o čemkoli) a vždycky se mu v našem časopise budeme snažit vyhnout.“

Vše podstatné bylo řečeno, názor si každý musí udělat sám. S odbornou stránkou článku Romana Kamlera nechceme v tuto chvíli polemizovat, přestože s některými z uvedených tvrzení nemůžeme souhlasit. Původní článek Jakuba Havla o botách z Malého Průvodce 99 si můžete přečíst (viz GORE-TEX ANO ČI NE?), kritický článek Romana Kamlera jsme pro objektivitu přetiskli též a najdete ho (viz Polemika o botách a Gore-Texu). Odborná stránka věci však nebyla základem našich výhrad vůči časopisu Turista. Šlo především o výše uvedené pochybnosti s prezentací autora jako nezávislého odborníka.

Zdálo by se, že jsme svého cíle nedosáhli, že chyba napravena nebyla. Domnívám se, že přesto nebyla naše reakce zbytečná. I když tentokrát jsme byli odmítnuti, předpokládám, že příští podobné případy budou v zainteresovaných redakcích posuzovány přece jen s vědomím, že není možno čtenářům servírovat cokoli, že určitá míra serióznosti je nezbytná. To je obecný princip zpětné vazby fungující občanské společnosti.

Autor: Jiří Červinka

Zkušenosti čtenářů

NAE

MYslím, že jste udělali správně. Nejdu tu nyní ani tak o samotné vlastnosti gore-texu /musím říct, že má vlastní zkušenost s goretexovými botami Meind Island není dobrá a příště dám přednost kůži/ ale o fakt, že pokud je autor inktiminovaného článku zaměstnancem firmy vyrábějící outdoorové vybavení, může být těžko považován za nestranného odborného poradce. Je sice také fakt, že nestranost je iluzívní pojem, není možná, ale neměla by být snaha vydávat subjektivní názor za objektívní faktickou přopomínku. Takže bych vaší redakci rád vyjádřil svou podporu a poděkování.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: