Trniště

Trniště

Asi 15 m vysoká žulová skála poblíž bývalé Hašlerovy chaty na Vysokém hřebeni nad Janovem nad Nisou. Ke skále odbočuje významová značka ze žlutě značené turistické trasy.

V minulosti bývalo Trniště vyhlídkovým místem, proto bylo pro turisty zpřístupněno již v roce 1891, kdy zde byly vytesány schody, samotná vyhlídka byla zabezpečena zábradlím. Původní zábradlí bylo dřevěné, na skále stával také dřevěný kříž, ale v současnosti po kříži není ani památky a výhledu brání vzrostlé stromy. Pod skálou jsou dva malé zatopené lomy. Se skaliskem je spojena celá řada pověstí. Podle jedné z nich je uvnitř ukrytý poklad a brána k němu se prý otevírá na Velký pátek, další legenda vypráví o pokladu v Trništi, že ho hlídají divoženky nebo šedí mužíčkové, kteří dobrým a chudým lidem dávají do nůší šišky – ty se pak promění ve zlato.

Přístup

Tip – okružní výlet o délce 12 km s mnoha zajímavostmi a s pěknými výhledy na trase: Janov nad Nisou – po červené na rozhlednu Slovanka, se zelenou do Hrabětic a na rozhlednu Královka, po modré dolů k rozcestí Bedřichov – škola, stále s modrou k místu, kde bývala Hašlerova chata, žlutá a odbočka na Trniště a po žluté dolů do Janova. Pěkné, příkré stoupání je jen na začátku.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: