Svatý kopeček

Svatý kopeček

Pohora.cz je sice věnovaná vrchům a Svatý kopeček nad Mikulovem je jen takový brdek, ale stejně si tady zaslouží své místo.  A nemůžou za to jen sakrální stavby na jeho vrcholu.

Boží hrob

Svatý kopeček je jeden z kopců Pavlovských vrchů o v podstatě „nudné“ výšce pouhých 363 m n. m. K výstupu podél křížové cesty není potřeba pražádná fyzička. Pro kumulaci sakrálních staveb je vrchol zajímavý pro historiky a křesťany, kteří tady najdou zvonici a kapli Sv. Šebestiána. Menší  jsou Kaple sv. Rosálie a kaple sv. Barbory a pokud poutník poputuje o kousek dál, narazí na turistické stezce v navazujícím lesním porostu na kapli Božího hrobu. Ta byla postavena jako součást křížové cesty na popud tehdejšího majitele mikulovského panství Františka z Dietrichsteina 1570 – 1636). Staveb s tímto jménem jsou po světě desítky, ne-li stovky. Přístupové schodiště, které by nutně potřebovalo opravit, se skládá z 33 schodů majících symbolizovat délku Kristova života. „Přesné datum stavby kaple není známé, z dostupných pramenů lze vyvodit, že patří do původního komplexu staveb z doby kolem roku 1630,“ udává na zdi připevněná informační cedule.

Jurské vápence

Bělostná barva kamenů i laikovi napoví že se jedná o vápence. Konkrétně jurské, tedy z období přibližně před 200 miliony let, konec před 145 miliony let. Název této geologické éry je odvozen od malého, leč nádherného pohoří Jura na hranicích Švýcarska a Francie. Geologické podloží Svatého kopečku a nedaleké Pálavy má zásadní vliv na to, co zde roste. Pomineme-li nechtěné cizince, jako je akát (ten nechtějí dokonce ani v Praze), kustovnici cizí nebo pajasan žláznatý, tak se tady dají najít botanické skvosty, kam patří například kozinec rakouský nebo hvězdnice chlumní. Mezi přivandrovalce patří i keřík, který Češi už dávno vzali za svůj – šeřík. Stačí jediný pohled na stráně a je jasné, že tady najdou ideální prostředí druhy milující suché stepní biotopy. Třeba kavyl skalní o němž se udává, že jde o jediný výskyt  v ČR. Jeho zdejší nález je relativně nedávného data – botanici jej objevili v roce 1996.

Pojmete-li Mikulov s jeho hrobkou Dietrichsteinskou hrobkou jako výchozí bod výletu na Pálavu, udělejte si drobnou zacházku na Svatý kopeček. Nebudete litovat.

Tip na kešku

GC228WV – Sibenicni vrch Jste na „pohorském“ serveru, tak se nedivte, že keška vás požene do kopce.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: