Strážná hora

Strážná hora

Nejvyšší místo města Třebíč (480 m), které je také nazýváno Kostelíček. Stojí tu raně barokní kaple Povýšení sv. Kříže, kterou tu vystavěl v letech 1644 – 1645 zednický mistr Jan Fulík.

Dodnes se o něm uvádí, že i když neměl pro stavbu teoretické vzdělání, přesto prý předstihl rozvoj barokní architektury na Moravě o více než půl století. Na fasádě nad vchodem byly dříve znatelné iniciály autora stavby (písmena J. F.) spolu se zednickou lžící. Dnes je tu

dobře viditelný kříž, lebka se zkříženými hnáty a letopočet 1644.

Od kostelíku jsou krásné výhledy na město. V těsné blízkosti kaple byla v září 2015 zpřístupněna rekonstruovaná vodárenská věž z let 1936 – 1938 s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 m.

Přístup:

Z Karlova náměstí na jih Hasskovou ulicí, přejít přes Bráfovu třídu a pokračovat rovně Sokolskou ulicí a ulicí Svatopluka Čecha. Pak vpravo Hladíkovou ulicí až na vrchol Strážné hory. Vzdálenost je asi 1,5 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: