Spaní v přírodě, kempy a bivaky ve Švýcarsku

Spaní v přírodě, kempy a bivaky ve Švýcarsku

Strávit noc v přírodě je vždycky zážitek, natož v obklopení alpskou scenérií. Ať už rozbíjíte stan, chcete spát pod širým nebem nebo třeba v přírodním igloo, je důležité mít na paměti některá pravidla – sledovat právní situaci, zvolit si vhodné místo, dbát na vlastní bezpečí a chovat se ohleduplně k přírodě.

Foto: Switzerland Tourism

Právní omezení

Co se týče pobytu v přírodě, Švýcarsko nemá jednotná právní omezení a je proto důležité si vždy pečlivě povolení a zákazy hlídat. Obecně platí, že na přístup do lesů a na louky má právo každý, v některých kantonech se však setkáte s výjimkami. Kempování ve volné přírodě je také zakázáno v několika chráněných oblastech – ve Švýcarském národním parku, v přírodních rezervacích a v období hájení také na jiných územích, kde žijí divoká zvířata.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Výběr vhodného místa

Na internetových stránkách Swiss National Map si můžete vyhledat nejméně problematická místa ke kempování. Vždy se vyhýbejte křehkým ekosystémům, například mokřadům či rašeliništím. Pro přespávání bývají obvykle nejlepší lokality nad stromovým porostem jako jsou alpské louky nebo kamenitý terén, které navíc nabízí také nejlepší výhled. Na místě, kde chcete přespávat, si vždy čtěte informační tabule. Pokud chcete kempovat v blízkosti horských chat či jiných zařízení, domluvte se vždy s managementem a nabídněte jim drobný poplatek za používání toalety, nebo si zde objednejte jídlo a pití. To vám pomůže získat povolení k přespání a také to sníží váš environmenální dopad.

Zajištění vlastní bezpečnosti

Ujistěte se, že dobře znáte předpověď počasí a myslete na potenciální přírodní nebezpečí – jste na zvoleném místě v bezpečí před blesky, závaly, lavinami či povodněmi? Soutěsky a vrcholy kopců a hor nejsou vhodným místem k přespávání během bouří, při silných deštích je také riskantní stanovat v blízkosti vodních toků a ploch. Hladiny řek mohou rychle a nečekaně stoupnout při hezkém počasí – bývá to zapříčiněno silnými dešti v povodí nebo činnou vodní elektrárnou. Zvýšenou pozornost je nutné dbát také v blízkosti skal, obzvlášť v době hnízdění ptáků jako jsou orel stěhovavý nebo výr. Vždy využívejte již existující ohniště a dodržujte zákaz rozdělávání ohně.

Ohleduplnost k přírodě

Nechovejte se hlučně, především při úsvitu a soumraku, kdy je aktivních mnoho divokých zvířat. Přes noc nenechávejte venku nezabalené potraviny. Potřebu vykonávejte vždy raději ve větší vzdálenosti od vodního toku. Výkaly zahrabejte a toaletní papír spalte (pokud neplatí zákaz rozdělávání ohně). Nábodí po sobě umývejte biologicky rozložitelným pracím prostředkem na místě, kde odpadní voda nesteče rovnou do řeky či jiné vodní plochy. Zbytek odpadků vždy berte s sebou. Jídlo a pití vozte v opakovaně použivatelných obalech.

Mějte na paměti, že jiná pravidla se vztahují pro cestovaní a přespávání ve vozidlech nebo pro několikadenní kempování na jednom místě. Detailní informace můžete nalézt na webu map.geo.admin.ch. Zde je k dispozici mapa Švýcarska s vyznačenými chráněnými oblastmi a obzvláště citlivými lokalitami. Polohy přírodních rezervací a jejich omezení jsou pravidelně doplňovány na geoportálu kkgeo.ch. Respektování divoké přírody v zimě je tématem webu respect-wildlife.ch/en. A více informací o environmentálně příznivých horských sportech naleznete na sac-cas.ch/bergsport.

Grand Tour of SwitzerlandGrand Tour of Switzerland – 1643 km autem nebo na motorce, 5 alpských průsmyků, 22 jezer, 12 míst zapsaných na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Dalších 68 nejaktraktivnějších zastávek na trase speciálně připravených pro outdoorové nadšence najdete na webu www.MojeSvycarsko.com/GrandTourOutdoor.

Pro další, převážně praktické informace (ubytování, možnost dopravy, speciální akce apod.) navštivte stránku pro milovníky Švýcarska: MojeSvycarsko.com.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: