Skryjská jezírka – poklad Křivoklátska

Skryjská jezírka – poklad Křivoklátska

Jedno z nejromantičtějších míst na Křivoklátsku se ukrývá v údolí asi 2 km jihozápadně od Skryjí. Nechte se okouzlit!

Skály se tu postavily do cesty Zbirožskému potoku, který je tak musí zdolat úzkou průrvou s malým vodopádem. Tyto pevné tmavošedé horniny sopečného původu se nazývají dacity – v nich vznikly vertikální pukliny a došlo k proříznutí soutěsky. Ta byla později v nejužším místě zahrazena nanesenými balvany a za touto hrází vznikla jezírka. Vedle dacitů jsou další důležitou horninou oblasti břidlice, právě v místech jejich výskytu byly objeveny četné zkameněliny, zejména trilobitů.

Za návštěvu stojí i Skryje

Nálezy trilobitů proslula obec Skryje – s některými se můžeme seznámit v Památníku Joachima Barranda. Jeho pýchou je zdařilá expozice Vesnice našich prababiček. Po obci objevíme roztroušené malebné roubenky, dodržují se tu tradiční zvyky a akce, k nimž patří obecní zabíjačka, masopustní rej, plesy, pálení čarodějnic, pouťová zábava a další. Místní kozí farma nabízí vynikající sýry, nabrat síly po výletě můžeme v některé z místních hospůdek.

Příroda Křivoklátska

Skryje jsou ideálním výchozím místem krásného výletu k Jezírkům. Cestou nás nejprve čekají výhledy po okolí, později si můžeme všímat také prudkých svahů porostlých bujnou vegetací. Rozšířené jsou hlavně habrové javořiny s jedlí bělokorou, lípami, jilmem, javory a silně ohroženým tisem červeným. Na skalách se drží jalovec a šípková růže. Nacházíme se v srdci Křivoklátska, ostrovu čisté přírody a zeleně uprostřed Čech. Další krásná vycházka ze Skryjí nás zavede ke zříceninám královského hradu Týřov. Stezka začíná u mostu před Berounku a prochází ve svahu těsně nad řekou po okraji stejnojmenné národní přírodní rezervace, která je však spolu  s blízkou NPR Velká Pleš kvůli ochraně mimořádně cenné přírody mimo značené trasy návštěvníkům nepřístupná. Právě tato území by se měla stát jádrem nově připravovaného národního parku Křivoklátsko.

Jak k Jezírkům a co dál

Do Skryjí se můžeme dostat autobusem z Rakovníka. Jednodušší je však příjezd vlastním vozem. Velké parkoviště se nachází ve Skryjích pod kostelem – odtud se vydáme pěšky po modré značce asi 2,5 km. Zaparkovat můžeme i u chat ve Slapnici (příjezd po nepříliš kvalitní komunikaci), odkud je to k Jezírkům pěšky neznačenou cestou proti proudu potoka asi 1,5 km.  Omezené možnosti parkování jsou i u silnice u Podmokelského mlýna a dále  pěšky po modré značce po proudu potoka asi 1 km. Naším tajným tipem k návštěvě je roubený Ostrovecký mlýn, který objevíme asi 4 km proti proudu  Zbirožského potoka. Mimořádné roubené stavby lidové architektury se dochovaly též v blízké vesničce Ostrovec, prohlášené památkovou rezervací.

Pozvánka na Skryjská jezírka je jedním z 365 zajímavých tipů, které naleznete v knížce Špalíček výletů 2, navazující se zcela novými tipy na výlety na úspěšný první díl Špalíčku. Součástí knihy Špalíček výletů 2 je 100 vstupenek a poukázek, které Vám ji mnohonásobně zaplatí… Naleznete mezi nimi nejen vstupenky na rozhledny, do hradů, zámků, muzeí, jeskyní nebo různých atrakcí pro děti (většinou formou 1+1, tj. jednu vstupenku zaplatíte, druhou máte zdarma), ale i poukázky do hotelů a penzionů (např. tři noci za cenou dvou) či na slevy na knížky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: