Růžová hora

Růžová hora

Plochý vrchol, jehož západní svahy strmě padají do Obřího dolu.

Na severu je Růžová hora (1396 m) oddělena od Sněžky mělkým Růžohorským sedlem (1364 m), na JV svahu je přestupní stanice lanové dráhy z Pece na Sněžku. Na samotný vrchol není přístup povolen – I. zóna KRNAP.

Na jižním úbočí Růžové hory stojí na horské louce často navštěvovaná chata Růžohorky (1280 m). Na počátku 17. století byla pod Sněžkou založena luční enkláva Leischnerbauden. Jednu z původních letních bud koupil v roce 1902 Ignaz Richter, zbořil ji a místo ní vystavěl ubytovací hostinec Leischnerbaude, který již v příštím roce otevřel pro potřeby turistů. Zastavovali se zde nejen turisté, ale i nosiči s nákladem pro boudy na Sněžce. Ještě v polovině 19. století tu stálo celkem osm letních bud a všechny, kromě Děčínské boudy a Růžohorek, postupem času zanikly.

Po roce 1945, po nuceném odchodu německých vlastníků, byl hostinec Leischnerbaude přejmenován na Růžohorky a prakticky ve stejné podobě chata slouží návštěvníkům i dnes. Dnes je v interiéru horské chaty umístěna velká sbírka čarodějnic, která čítá více než 200 kusů.

Přístup:

Nejpohodlnější přístup k chatě Růžohorky je po zelené a žluté značce od Portášek (lanovka Velká Úpa – Portášovy Boudy) – 1,5 km. Mnohem náročnější je výstup z Pece pod Sněžkou po zelené značce, kdy se na 2 km překonává převýšení více než 500 m. Horská chata Růžohorky bývá často výchozím místem pro výstup na Sněžku (po žluté značce cca 3 km).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: