Rovnou do Pekla – vycházka údolím Zdobnice

Rovnou do Pekla – vycházka údolím Zdobnice

Vycházková a zcela nenáročná trasa nám představí hezké údolí Zdobnice a přivede nás k pozoruhodné technické památce, jednomu z našich nejpěknějších dřevěných krytých mostů.

Od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí (trať č. 022 Doudleby nad Orlicí–Rokytnice v Orlických horách), romanticky položené v úzkém údolí Zdobnice, pár kroků od vody, stoupáme po žluté turistické značce kolem pramene vody na širokou cestu, kde se napojíme na červenou turistickou značku. Po ní vykročíme vlevo. Jdeme po okraji lesa, chvíli mezi vysokými stromy, až dorazíme k chalupám osady Zakopanka . Na jejím okraji za objektem autoservisu se pustíme vlevo, vracíme se do údolí Zdobnice. Míjíme půvabný rybníček, lemovaný ze severní strany skalní stěnou, a přicházíme k nápadnému mostu .Krytý dřevěný most věšadlové konstrukce přes Zdobnici necelý kilometr na jih od Pekla nad Zdobnicí byl postaven r. 1840. Hlavními nosníky jsou lichoběžníková věšadla s dvoutrámovými rošty o výšce 0,65 m.

Zastřešená lávka je přes 17 m dlouhá, přes 6 m široká a hřeben střechy nad mostovkou je vysoký 5 m. Památka zapadá do krajiny, nicméně byla několikrát ohrožena. R. 1907 byla navržena výměna, nakonec došlo jen k opravě – v r. 1921. Most stále chátral, generální obnova se uskutečnila r. 1982 – tehdy nákladem asi 550 000 korun. Přejdeme na levý břeh Zdobnice, pravostranný přítok Divoké Orlice, pramenící v 1029 m na svahu Velké Deštné v Orlických horách. Zdobnice je dlouhá 34,2 km a svoji pouť končí nad Doudlebami. My se seznámíme s krátkým a velicepůvabným úsekem. Nejprve od mostu po červené a modré značce jdeme po silničce přes železniční trať, stoupáme k hlavní silnici a u první chalupy po modré značce uhýbáme na širokou cestu vlevo. Vracíme se ke Zdobnici a po širší cestě sledujeme její levý břeh, místy lemovaný skalami. Posléze ze široké cesty (stoupá vpravo) pokračujeme úzkou pěšinou, místy obtížněji schůdnou. Vidíme protější břeh s loukami a rekreačními chatami, až dorazíme k bývalému Holendovu mlýnu do místa zvaného Pekelec . Modrá značka pokračuje ke Slatině, my se dáme po žluté značce vlevo přes můstek, polní cestou mírně stoupáme, projdeme kolem bývalého mlýna a pak jdeme vzhůru k rekreačním objektům na kraji lesa. Hned za nimi se obracíme vpravo a lesem scházíme k železniční zastávce Rybná nad Zdobnicí.

(Doporučujeme průvodce Podorlickem ze Zelené edice.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: