Pulčínské skály: střelba v rezervaci

Pulčínské skály: střelba v rezervaci

Ačkoli je většina skalních měst umístěna v Čechách (Český ráj, Adršpašsko-Teplické skály, České Švýcarsko), tak i Morava má svůj pískovcový „ráj“. Nebo snad neznáte Pulčínské skály?

Paintball uprostřed skal

Lesem se ozývalo tlumené plivání „kulek“, tedy spíš kuliček, zpoza kamenů se zjevovaly „vojáci“ v maskáčích se zbraněmi připravenými ke střelbě a prsty na spouštích zatímco na skalách i kmenech stromů  rozkvétaly barevné květy zásahů.  Prostě v Pulčínských skalách řádili airsofťáci, kteří makety skutečných zbraní protentokrát nechali doma a vybavili se paintballovými flintami. Upřímně řečeno – není se moc co divit. Terén plný skrýší hernímu plánu „války“ ideálně vyhovuje a z jejich úhlu pohledu „nikoho neobtěžovali“. Maximálně vyděsili turistu jdoucího mimo turistickou cestu a mohli udělat drobný chaos lesníkům označujícím stromy barevnými tečkami. Ovšem jiný úhel pohledu, ten ochranářský, by asi jejich aktivity neschvaloval. Oblast zvaná Pulčín – Hradisko je totiž národní přírodní rezervací, tedy místo z hlediska ochrany přírody místo vysoce ceněné. Vyšší status ochrany u maloplošných chráněných území už není. Orgán ochrany přírody udává, že „posláním rezervace je ochrana význačných skalních útvarů – největšího skalního města v pískovcích moravské části Karpat, které je tvořeno drobnými i rozsáhlými skalními stěnami, bloky, kamenným mořem, sutěmi a dalšími pseudokrasovými jevy. V části lesních porostů je zachována přirozená druhová skladba.“

NPR a okolí

Zkratkou NPR se míní národní přírodní rezervace a tam je z logiky věci lepší neuhýbat z modré a červené turistické značky. Skrz NPR Pulčín – Hradisko vedou souběžně. Ovšem věže skalního města  lze obdivovat i mimo hranice tohoto chráněného území. Příkladem budiž nedaleké Čertovy skály patřící k „Půlkám“, jak jsou Pulčínské skály familiárně oslovovány. Zdeněk Luža ve zpravodaji Lezce o nich píše mimo jiné toto: „První doložené výstupy na Vsetínsku byly uskutečněny za druhé světové války v roce 1943. Čertovy skály u Lidečka, snáze dosažitelné a dobře viditelné z projíždějícího vlaku či  ještě blíže ze státní silnice, vyvolávaly už po staletí v mnoha lidech touhu po jejich zdolávání. Ne jinak tomu bylo i u horolezců Z.Záboje, S.Šebíka, J.Chamrada a L.Kafky. Tato čtveřice horolezců přijala odvěkou výzvu Čertových skal a onoho roku 1943  uskutečnila 8 prvovýstupů v této skalní hradbě.“ Od roku 1996 jsou Čertovy skály vedeny coby přírodní památka, nicméně lezení na nich není zakázáno. Ovšem je zrušeno používání magnézia a nesmí se zvyšovat počet fixních jistících bodů.

Na Pulčíny jsou Moravané, ať už z řad trampů, turistů či přírodovědců hrdí. A mají být na co.

Tip na kešku

GC1R3HP Pulcin -Hradisko – tady se dá říct jediné: jsou místa, kam stojí za to vyrazit.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: