Omrzliny

Omrzliny

Omrzlina je chladový úraz. Je to termické poškození tkáně, které se může rozvinout za určitých okolností při vystavení organismu teplotám pod bodem mrazu. Nejčastěji omrzají periferní oblasti těla: prsty u rukou a nohou, popřípadě nos a uši.

– snížený objem cirkulující krve (dehydratace)

– zvýšená hustota krve (dehydratace a vysoká hustota červených krvinek při pobytu ve vysokých nadmořských výškách)

– snížené prokrvení (stahující oděv/obuv, otoky)

– snížené okysličení organismu (vysoká nadmořská výška)

– nedostatečné oblečení (zejména provlhlé oblečení/obuv)

Nejlepší léčbou omrzlin je proto jejich PREVENCE:

– suchý a dostatečně volný oděv/obuv

– dostatečný přísun tekutin (ne alkohol)

– pohyb zajišťující dobré prokrvení

Kdyby přesto k omrznutí došlo, jak omrzlina vypadá?

Příznaky začínají nejdříve na konečcích prstů – necitlivost, siná barva, později fialová/šedá barva.

Co dělat při omrznutí?

V tuto chvíli je dobré co nejdříve končetinu zahřát ve vodní lázni:

40°C teplou vodu je třeba udržovat po celou dobu lázně (tj. 40-60 minut). Do teplé vody se hodí přidat desinfekci. (Obr 1)

Z léků možno vzít Acylpyrin 250 mg jednou denně po dobu 3-10 dní, dle závažnosti.

Končetina je rozehřátá a po té lze určit stupeň závažnosti omrzliny:

1. stupeň: postižen je jen poslední článek prstu, vrací se mu růžová až rudá barva. Citlivost se vrací do 10 dní.

– zvláštní opatření netřeba, po návratu citlivosti lze pokračovat ve všech aktivitách.

2. stupeň: postižen je poslední článek, zůstává fialový a necitlivý. Později se vyvine puchýř.

– prsty bude třeba sterilně převazovat. Postupně dojde k nekróze tkáně (zčernání), zhojení bývá až po několika týdnech. Do té doby nelze počítat se zatížením končetiny. Protože se jedná o poškození nekostních tkání, amputace bývá naprosto výjimečná.

3. stupeň: modré zůstávají prostřední – první články prstů. (Obr 2)

V tomto případě je třeba co nejdříve postiženého dopravit do nemocnice. Pokud je do 48 hodin podán vasodilatační lék iloprost nebo event. alprostadil, klesá tím riziko rozsahu amputace.

Dále je třeba počítat s několikatýdenní léčbou: převazy, antibiotika pro prevenci infekce, eventuálně barokomora pro podporu okysličení tkáně a dobrého hojení. Amputace je pravděpodobná.

4. stupeň: poškození postihuje záprstí končetiny. Zde je amputace jistá, přesto lze její rozsah ovlivnit časnou hospitalizací a podáním iloprostu (nebo alprostadilu), eventuálně provedením trombolýzy (ideálně do 6 hodin od omrznutí). Toto jsou metody vyžadující hospitalizaci.

Jak se o omrzlou končetinu starat?

Omrzlinu je třeba denně čistě převazovat  – na ránu se přikládají „mastné“ hydrokoloidní čtverce (Betadine, Jelonet). Dále se končetina obalí natřepanými fáči, které vytvoří jakýsi vzdušný polštář. (Obr 3) I zevní obvaz musí vždy být volný, aby neutlačil prokrvení končetiny. První týden je dobré co nejvíce udržovat končetiny zdvižené.

Chirurgická amputace odumřelé tkáně je doporučena mezi 6. a 9. týdnem od omrznutí, ač její rozsah lze celkem přesně předpovědět zobrazovacím vyšetřením zvaným scintigrafie již 3. den. (Obr. 4)

Je známo, že vysokohorské prostředí (nad 4500 m n.m.) zhoršuje průběh omrznutí a zvyšuje tak riziko amputace. Proto při omrznutí ve vysokých výškách je důležité co nejrychleji sestoupit, popř. použít hyperbarický pytel (Gamow bag).

Souhrnem lze říci, že nejlepší léčbou omrzlin je jejich prevence. V případě závažného omrznutí je pak rozhodující časná vhodná nemocniční léčba.

(Ve Světě outdooru 4/2017 vyšel omylem článek, kde byla jako autorka uvedena Kristina Höschlová, ale nešlo o její autorizovaný text. Autorce se za to redakce Světa outdooru omlouvá a zde přinášíme její původní text o omrzlinách.)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: