Naučné stezky a trasy Středních Čech

Naučné stezky a trasy Středních Čech

Kniha je dobrou kombinací přírodně turistického průvodce a populárně naučné publikace. Pozvánka na celkem devadesát naučných stezek a tras v Praze a ve Středočeském kraji nabízí přehled přírodovědných, historických a dalších zajímavostí, které stojí za to navštívit.

Karlu Drábkovi se podařilo sestavit dobrou kombinaci přírodně turistického průvodce a populárně naučné publikace. Pozvánka na celkem devadesát naučných stezek a tras v Praze a ve Středočeském kraji nabízí přehled přírodovědných, archeologických a dalších zajímavostí, které stojí za to navštívit.

Určitě jste už po nějaké naučné stezce šli. Jsou označeny bílým čtvercem se šikmým zpravidla zeleným pruhem. Na většině naučných stezek jsou v terénu panely s podrobnějšími informacemi o dané lokalitě. Naučná stezka informuje o místních zajímavostech včetně dalších souvislostí a zavede vás na místa, kam byste se možná jinak nedostali.

Popis tras je dobře zpracován a je vidět, že autor jednak sám trasy prochází, jednak má potřebný nadhled. Karel Drábek vystudoval geologii a v současnosti se zabývá problematikou ochrany životního prostředí. Podařilo se mu tak skloubit několik oborů a doplnit je dlouhodobým zájmem o naučné trasy. Spravuje také webové stránky Naučné stezky www.stezky.cz . Pro zajímavost, na těchto stránkách jsou pro uživatele GPS k dispozici i souřadnice celé trasy stezky včetně všech zastávek. Publikace tedy zúročuje dlouhodobé zkušenosti s naučnými stezkami.

Zpracování je zajímavé a lze mu máloco vytknout. V knize je pro rychlou orientaci celková přehledová mapa, kde jsou popisované stezky vyznačeny a je tu i přehled stezek podle okresů. Z uživatelského hlediska by možná prospěl v záhlaví každé trasy stručný soupis nejzajímavějších lokalit, aby se čtenář lépe orientoval při práci s knihou. Jsou tu sice uvedeny obory jako botanika, geologie, archeologie a jsou připojeny i zajímavosti v okolí, ale co na stezce návštěvník uvidí, to v záhlaví ve zkratce uvedeno není. Je ovšem pravda, že hodně napoví bohatý obrazový doprovod. Kniha nemá žádný rejstřík, ale jeho přínos by vzhledem k abecednímu řazení stezek zřejmě nebyl zásadní. Možná rejstřík popisovaných objektů a lokalit, ale ani jeho významem si nejsem úplně jist.

Karel Drábek vytvořil svébytného specializovaného průvodce, který zpřístupňuje veřejnosti bohatou strukturu naučných stezek. V Česku existuje téměř 500 takových stezek a dosud nebyly souborně zpracovány. Zhuštěné informace jsou výtečným podkladem při plánování výprav a příhodný formát umožňuje i použití v terénu. Knihu lze doporučit každému, kdo se zajímá o přírodu a nejen o ni. Naučné stezky zdaleka nejsou jen o přírodních zajímavostech. Najdeme tu i technické, archeologické či geologické poklady Středních Čech. Doufejme, že nakladatelství Dokořán splní svůj slib vydat pětidílný cyklus, který zmapuje všechny naučné stezky v celé republice.

Na závěr dovolte uznání za slova, která autor napsal na poslední stránce knížky: „Vy jste dočetli až sem?“ diví se Karel Drábek. „K tomu nemělo dojít, knížka vás měla vylákat ven, do přírody. Uložte si ji do kapsy nebo do batohu a vydejte se na cestu.“ Nezbývá než si vzít tento text k srdci a zachovat se podle něj.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: