Legendární Alkazar se stal lezeckým parkem

Legendární Alkazar se stal lezeckým parkem

Výkonný výbor Českého horolezeckého svazu se rozhodl umístit lezecký park do lokality, která je součástí velmi (nejen lezecky) frekventované oblasti. Volba padla na Alkazar v Českém krasu.

Záměr vytvářet ve vybraných oblastech ČR lezecké parky byl součástí koncepce, kterou schválila valná hromada ČHS .

Lezecký park sestává z osmi velmi dobře zajištěných výstupových tras v nejspodnější etáži lomu Alkazar, které jsou vhodné zejména pro děti. Obtížnost pět metrů vysokých výstupů je 2 až 5. Další velmi dobře zajištěné výstupové trasy vedou v levé části dolní etáže. Čistě horolezecké aktivity jsou doplněny zázemím pro všechny návštěvníky. Jedná se o sestavu cvičebního nářadí, hrazdu, bradla a kladinu.  Lezecký park také nabízí místo k odpočinku vytvořené čistě z přírodních materiálů – kamenných bloků. Je tu vůbec první oficiální ohniště v NPR Karlštejn, okolo nějž je vytvořeno posezení a také kamenný stůl.

Lezecký park Alkazar by nemohl vzniknout bez pochopení a přispění mnohých lidí a organizací. Za všechny jmenujme ještě jednougenerálního partnera – Eru, dále pak Městský úřad v Berouně, který zapůjčil pozemek pro realizaci a umožnil vjezd pro vozy stavby, Správu CHKO Český kras, která ve velmi rychlých termínech reagovala na naše žádosti a povolení a v neposlední řadě Oblastní vrcholovou komisi Praha a Středočeský kraj.

Zpracováno na základě informací uveřejněných na stránkách Českého horolezeckého svazu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: