Lavinová předpověď – jak ji číst?

Lavinová předpověď – jak ji číst?

Umět správně číst a pochopit lavinovou předpověď by měl každý zájemce o libovolný pohyb ve volném zimním terénu s možným rizikem pádu lavin. Kromě lavinové předpovědi je vhodné se umět dobře orientovat ve vývoji počasí a stability sněhové pokrývky. Jak na to?

Pokud sami (bez horského vůdce nebo se zkušenějšími kamarády) vyrážíte na skialp, telemark, snowboard, splitboard nebo sněžnice, předchozí domácí sledování vývoje možných nebezpečí v zimních horách je základem bezproblémového průběhu výletu. V tomto krátkém přehledu bude uveden pouze úvod do porozumění lavinové předpovědi, jejíž grafické a textové vyjádření se může měnit v rámci států nebo spolkových zemí. Jako příklady budou uvedeny lavinové předpovědi v ČR, na Slovensku a v Rakousku.

Kromě lavinové předpovědi dostupné na internetu existují ještě aplikace pro chytré mobilní telefony, které Vám mohou pomoci i přímo v terénu. Některé horské služby na svých webových stránkách publikují i profily sněhové pokrývky ve vytipovaných lokalitách, které mohou pomoci k ještě lepšímu pochopení proměny sněhové pokrývky vlivem okolních povětrnostních podmínek a možné změně stupně lavinového nebezpečí.

POZOR! Všechny předpovědi lavinového nebezpečí berou v potaz celé pohoří, nebo velkou část pohoří, aktuální situace v terénu se může i značně lišit na základě aktuálních podmínek, terénní konfigurace společně s množstvím sněhu, apod. Přes vybavení informacemi z lavinové předpovědi je nutné pozorně sledovat terén v průběhu výletu a průběžně vyhodnocovat možné lavinové nebezpečí.

Grafická lavinová předpověď pro rychlou orientaci

 1. Grafické symboly vyjadřující pětibodovou stupnici lavinového nebezpečí

  Stupeň 1 – zelená barva
  Stupeň 2 – žlutá barva s číslem nebo jedním vykřičníkem
  Stupeň 3 – oranžová barva s číslem nebo dvěma vykřičníky
  Stupeň 4 – červená barva s číslem nebo černým křížem
  Stupeň 5 – kombinace dvoubarevné šachovnice s číslem nebo křížem

 2. Změny stupně lavinového nebezpečí v průběhu dne – v grafickém vyjádření se objevují samostatné hodnoty pro AM a PM, které jsou v případě stabilního počasí stejné, nebo v odpoledních hodinách může stupeň lavinového nebezpečí vzrůst.

 3. Změny stupně lavinového nebezpečí s nadmořskou výškou – v symbolu kopce je horizontální čára, která dělí předpověď stupně lavinového nebezpečí v rámci daného místa podle nadmořské výšky, která je samostatně uvedena vedle symbolu. Druhou možností je uvedení výšky v rámci komplexního symbolu předpovědi lavinového nebezpečí. Toto souvisí například s inverzním počasím s dělením v určité nadmořské výšce nebo s hranicí lesa.

 4. Zobrazení kritické orientace svahu pomocí černě (v ČR červeně) vybarvených segmentů v rámci směrové ružice – rychlé zhodnocení nebezpečí na svazích s určitou orientací ke světovým stranám.

Podrobná textová lavinová předpověď

 • Podrobné doplnění grafické lavinové předpovědi zahrnující vývoj lavinového nebezpečí se zdůrazněním například zvlášť nebezpečných lokalit, možných převějí, převládajícího směru větru apod.

 • Může se výrazně lišit podle autora předpovědi od účelově strohých až po podrobný rozbor situace.

Lavinová předpověď v ČR

 • Vydává se pouze pro Krkonoše a Jeseníky.

 • V přehledu se uvádí aktuální stupeň lavinového nebezpečí (jeden na celé pohoří), nebezpečné expozice svahů, aktuální počasí a vývoje v rámci pěti dnů.

 • V Krkonoších je několik lokalit, kde se měří sněhový profil, zatímco v Jeseníkách je to pouze Velký kotel.

Lavinová předpověď na Slovensku

 • Výborné grafické provedení pro Malou a Velkou Fatru, Západné, Vysoké a Nízké Tatry.

 • V základní předpovědi komplexní symbol obsahuje stupně lavinového nebezpečí dopoledne a odpoledne, nebezpečnou expozici svahů a v případě nutnosti nadmořskou výšku, od níž se mění stupeň lavinového nebezpečí.

 • Naleznete ji na hzs.sk.
 • Podrobná předpověď zahrnuje kromě výše uvedeného komplexního symbolu aktuální počasí, teplotu, směr a rychlost větru, stejně jako nový sníh a celkovou sněhovou pokrývku.

 • Podrobná textová lavinová předpověď je dvoustupňová s celkovým komentářem a podrobným rozborem pro jednotlivá pohoří.

Lavinová předpověď pro Rakousko

 • Grafické i textové zpracování se liší podle jednotlivých spolkových zemí – viz přiložené příklady

 • Rozcestník na jednotlivé spolkové země najdete na www.lawine.at.

Čtení a porozumění lavinové předpovědi je poměrně jednoduché a rychle to v dostatečné míře zvládne každý zájemce o pohyb ve sněhem pokrytých horách. Je potřeba pouze dávat pozor na rozdíly v grafickém a textovém vyjádření mezi jednotlivými horskými službami nebo spolkovými zeměmi, kdy někde jsou k dispozici komplexní informace, zatímco jinde jen obecně stupeň lavinového nebezpečí celodenně nebo rozdělený na dopoledne a odpoledne.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: