Labská přehrada

Labská přehrada

Pozoruhodným architektonickým dílem je Labská přehrada postavená v letech 1910 – 1916 vídeňskou firmou Redlich & Berger na jižním okraji Špindlerova Mlýna.

Hlavním důvodem výstavby této vodní nádrže byly povodně, které v letech 1888, 1890 a 1897 napáchaly katastrofální škody. Po napuštění nádrže v roce 1916 byly pozorovány na několika místech průsaky, které se postupně zvětšovaly, projekt na utěsnění hráze z 30. let ale nebyl realizován – došlo k tomu až v rámci generální opravy v letech 1966 – 1986.

Hloubka založení hráze je 4 – 7 m pod povrchem terénu, oproti tomu pravobřežní hrázový přeliv a kaskády jsou založeny až 16 m pod povrchem. Hráz je vysoká 41,5 m, dlouhá 153,5 m, široká v koruně je 6,15 m a v patě 34,6 m. Celkový objem nádrže je 3,3 miliónu m3, rozloha 27 ha. V roce 1994 byla v hrázi umístěna malá vodní elektrárna.

Ve stěně hráze je reliéf s písmeny RČ (Republika Československá), který nahradil v roce 1926 iniciály císaře Františka Josefa I. Dvouhlavá rakouská orlice těsně pod korunou byla odstraněna již v roce 1920.

Labská přehrada je ve vzdálenosti necelých 12 km od pramene řeky první údolní vodní nádrží na Labi, chrání území dál po toku Labe před záplavami a reguluje průtoky při velké vodě. Její využití je ale širší, pořádají se tu např. vodácké závody, s povolenkou je možné provozovat sportovní rybolov.

Přístup:

Od informačního centra ve Špindlerově Mlýně po zeleně značené trase k přehradě cca 2,5 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: