Kontrola lezeckého matroše

Kontrola lezeckého matroše

Kromě koukání na lezecká videa a studování průvodců můžete využít čas i ke kontrole lezeckého vybavení. Většina lezeckého matroše celou zimu zahálela a tak, jak jsme ho na podzim upustili, někde leží. Proto je nejvyšší čas ho všechen zkontrolovat. Nejedná se o žádné nařízení a nemusí to být vůbec opruz. Momentálně můžeme využít volný čas a kromě toho, že se „pomazlíme“ s matrošem, ho rovnou i zkontrolujeme a případně vyřadíme. Stejně jako jsem to udělal i já. Na co si dát pozor a na co se zaměřit? Podělím se s vámi o moje zkušenosti a postřehy z kontroly lezeckého matroše a vybavení na lezení zajištěných cest.

Skladování

První zásadou by mělo být úplně na začátku, že jste svůj lezecký matroš „zahodili“ nejlépe na vhodném místě, které doporučují výrobci. Kam je tedy nejlepší lezecký cajk uložit? Například český výrobce Rock Empire uvádí pro úvazky toto: Skladujte a přepravujte úvazek na suchém, temném a dobře větraném místě, a to v původním ochranném obalu. Chraňte před dlouhodobým působením UV zářením. Neskladujte ani nesušte úvazek v blízkosti přímých zdrojů tepla. Neskladujte úvazek příliš zkroucený a stlačený.

Životnost

Jaká je životnost lana, sedáku, smyčky, helmy nebo karabiny? Jednoduchá odpověď: Čtěte návody k použití!
U textilních výrobků platí obecně toto: Textilní výrobky mají životnost 10 + 5 let (5 let skladování podle návodu, 10 let od prvního použití). Pokud oprávněná osoba zjistí, že textilní výrobek není způsobilý pro další bezpečné použití, je v jeho kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba životnosti ještě neuplynula. Kromě kontroly před a po každém použití doporučujeme provádět každé 3 měsíce celkovou prohlídku úvazku. Je nutno kontrolovat: Textilní materiál: Řezy, prodření, škody způsobené vlivem stárnutí, vlivem vysoké teploty, vlivem chemikálií atd. Švy: Přetržené, přeřezané nebo vypárané nitě. Spony: Správná funkce spon. (zdroj: Rock Empire)

Tabulka použití Rock Empire
Tabulka použití Rock Empire

Kontrolujeme lano

Provedeme vizuální a hmatovou kontrolu lana. Přebereme celé lano a zároveň jej kontrolujeme očima. Čeho si všímáme? Především kontrolujeme stav opletu. Jestli je prodřený nebo dokonce skrz něj leze jádro lana. Rukama byste měli cítit deformity na laně – boule, hrčky nebo naopak nezvyklé zúžení jádra pod opletem. Takové lano by mělo být určeno k vyřazení. Buďte důslední. Jestliže si nejste jisti, svěřte lano ke kontrole výrobci nebo pověřené osobě. Svěřit poškozenému lanu svůj život, může být opravdový hazard. Pro uložení, přenášení a používání lana ve skalách je ideální lanoplachta. Chrání lano před nečistotami. Prodlužujete tak životnost nejenom lana, ale i vaše ho lezeckého hardware.

Kontrolu lana provádějte očima i hmatem
Kontrolu lana provádějte očima i hmatem

Kontrolujeme sedák

Sledujeme mechanické poškození u částí, které mají vliv na bezpečnost. Zaměříme se především na jistící oko, navazovací body, spony a pevnostní popruhy. Hledáme vypáraná vlákna, naseknutí, prodření nebo nezvykle měkká či tvrdá místa. Vyzkoušejte i plynulý chod popruhu ve sponách a případně si všímejte i poškození spony. Při kontrole si musíme být dále jisti, že náš úvazek nepřišel během používání nebo skladování do styku s chemikáliemi.

Kontrolujeme karabiny

Jsou z oceli, duralu nebo z podobných odolných kovových materiálů, takže jejichž životnost je při správném používání prakticky neomezená. U karabin se zaměřme především na opotřebení a prodření zvláště v místě kudy prochází lano. Probroušené karabin vyřadíme. Západka by měla chodit plynule a nijak se nezasekávat. Třeba o tom víte a vždycky při lezení ji dovřete rukou…a pak jednou zapomenete. Ups! Pojistka zámku by měla chodit též volně a držet karabinu zajištěnou a to u všech typů pojistek.

Pozor na karabiny u kterých takto visí západka
Pozor na karabiny u kterých takto visí západka

Kontrolujeme kýbl

Kyblík při jištění a slaňování dostává pořádně zabrat. Zkontrolujte především odchozí hranu kyblíku, kudy odchází lano k lezci. Zde se dělá velmi ostrá hrana, která při určitých jistících technikách může vážně poškodit lano. Též zkontrolujte protilehlou stranu. Tu brzdící s „V“ zářezem. Neměli byste opomenout ani spodní stranu kyblíku a to především místo, do kterého naráží jistící karabina. Zde se tvoří též velmi ostrá hrana.

Opravdu ostrá hrana na kyblíku, která jasně signalizuje vyřazení
Opravdu ostrá hrana na kyblíku, která jasně signalizuje vyřazení

Kontrolujeme tlumič pádu

Další položkou ke kontrole může být i párací tlumič pádu používaný na via ferratách. (Pozn.: Jiný než párací snad ani v dnešní době už nepoužíváme.) Kromě kovových částí obsahuje i textilní prvky, pro které platí to samé, co pro úvazky. Navíc tu ale ještě musíte kontrolovat i případnou aktivaci, které může vzniknout třeba příliš prudkým odsednutím nebo malým pádem. Proto otevřeme obal páracího popruhu a zkontrolujeme bezpečnostní etiketu, která musí být neporušená. Zkoukneme i elastické popruhy a jejich napojení na tlumič a karabiny. Chod karabin (většinou dlaňových) by měl být opět plynulý a měly by se 100% dovírat a zůstávat dovřené.

Kontrola páracího popruhu u tlumiče pádu
Kontrola páracího popruhu u tlumiče pádu

Kontrolujeme helmu

Odpovězme si záporně na následující otázky:
• Je skořepina prasklá nebo jinak vážně poškozená?
• Je pěnová nebo polystyrenová vložka degradovaná a drolí se?
• Podbradní spona nedrží?
• Nastavení helmy pomocí aretačních segmentů a spon nedrží helmu na hlavě a ta padá do stran?
V případě, že jste odpověděli v jakémkoliv případě ANO, je třeba helmu vyřadit nebo nechat zkontrolovat výrobcem či pověřenou osobou.

Na helmě vyzkoušejte, že funguje její nastavení a drží helmu na vaší hlavě na správném místě
Na helmě vyzkoušejte, že funguje její nastavení a drží helmu na vaší hlavě na správném místě

Kontrolujeme vklíněnce a friendy

U „čoků“ kontrolujeme hlavně lanka a jejich třepení. U friendů zkouším jejich hladký a pravidelný chod všech segmentů. Drobné defekty u táhel (dle konstrukce) lze napravit kleštěmi. Kromě toho některé friendy obsahují i textilní prvky. Zkontrolujeme oka i smyčky a jejich opotřebení.

Upozornění

Nejedná se o revizi prostředků OOPP pro práce ve výškách, kterou smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ podle ČSN EN 365.

Návody

Všichni víme, jak to s návody bývá. Nikdo je moc nečte a většinou skončí v odpadcích. Pravdou je, že často obsahují informace nudné a nepodstatné, ale na jednu bych přeci jenom dával velký důraz, tou je kontrola opotřebení a životnost. Návod obsahuje popis jak vybavení kontrolovat, udržovat, skladovat, atd. Ovšem, nejdůležitější je tabulka, která orientačně napovídá, jakou může mít tlumič životnost.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: