Klínovec

Klínovec

Nejvyšší vrchol Krušných hor 3,5 km JV od Božího Daru, jehož dominantou je 80 m vysoká telekomunikační věž a 17 m vysoká kamenná rozhledna (některé prameny uvádějí výšku až 24 m).

Klínovec byl už od začátku 19. století vyhledávaným výletním místem a první dřevěná vyhlídková věž tady stála již v roce 1817. V roce 1838 ji nahradil často navštěvovaný otevřený gloriet, který návštěvníkům sloužil až do požáru v roce 1868.

V roce 1880 byl v Jáchymově ustaven Krušnohorský spolek (Erzgebirgsverein), který si již na první schůzi spolku vytkl za cíl vybudovat rozhlednu na Klínovci (1244 m). Na její výstavbu bylo ale zapotřebí zajistit finanční prostředky. Aby přesvědčili případné dárce o vážnosti svého úmyslu, postavili na vrcholu alespoň provizorní dřevěnou věž. V roce 1882 město Jáchymov spolku propůjčilo bezplatně pozemek na výstavbu nové rozhledny a již o dva roky později stála na vrcholu Klínovce osmiboká kamenná věž, pojmenovaná Vyhlídková věž císaře Františka Josefa. Akt slavnostního vysvěcení a zpřístupnění široké veřejnosti se konal 3. srpna 1884. Zájem o rozhlednu byl nebývalý a s rozvojem turistiky stoupal i počet návštěvníků. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě malého hostince, který později kromě občerstvení poskytoval i nocleh. V roce 1897 byla na Klínovci zřízena poštovní stanice, vybavená od roku 1906 telefonní linkou. U příležitosti šedesátileté vlády císaře Františka Josefa bylo rozhodnuto uspořádat Jubilejní výstavu řemeslných a průmyslových výrobků Rudohoří přímo na vrcholu Klínovce. Proto byla pro tuto výstavu roku 1907 postavena rozlehlá výstavní hala s kazetovým stropem a na 26 kazetách byly ztvárněny erby českých krušnohorských měst. Výstava byla otevřena dne 1. června 1908.

Horský hotel na Klínovci již od vypuknutí druhé světové války sloužil vojákům a v letech 1951 – 1960 ho využívala armáda jako rekreační středisko. Bohužel údržba areálu byla téměř nulová, což se neblaze podepsalo na jeho současném stavu.

Město Boží Dar se rozhodlo zrekonstruovat dlouhá léta chátrající rozhlednu, ale bylo zjištěno, že zdivo je v havarijním stavu. Proto byla věž rozebrána a výstavba repliky byla zahájena v červenci 2012, slavnostní otevření se konalo 28. října 2013. V přízemních prostorách je umístěna stálá expozice o historii rozhledny a je možné tu sledovat záběry z webových kamer umístěných na ochozu věže. Vyhlídkový ochoz, kam vede 77 schodů, umožní daleký panoramatický výhled na českou i německou stranu Krušných hor, zahlédnout můžete Děčínský Sněžník, Lužické hory, České středohoří, Doupovské hory, ale i Šumavu nebo Český les. Areál horského hotelu bohužel i nadále chátrá.

Přístup:

Asi nejjednodušší je po červené značce z Božího Daru – cca 3,5 km, zdatní chodci mohou po červené pokračovat až na Měděnec (z Klínovce ještě asi 14 km).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: