Kam za bažinami v národních parcích a CHKO?

Kam za bažinami v národních parcích a CHKO?

Když se řekne bažina, tak si v hlavě vybavím větu: „Nehýbejte se, propadání bude pomalejší“. Ale vaše návštěvy bažin snad tak dramatické nebudou.

Rozloha bažin v České republice je 23 000 hektarů. Pro představu jsou to asi 2/3 Krkonošského národního parku.

Bažiny dělíme na dva základní tipy

A sice horská rašeliniště a slatiniště. Rozdíl je především v tom, že slatiniště se nacházejí  spíše v nížinách. Dalším pro nás ne až tak důležitým rozdílem je skladba půdy, kdy rašeliniště1 jsou kyselá a chudá na živiny, naopak slatiniště mají mnoho živin a to je důvodem, proč jsou bohužel často přeměňována na ornou půdu.

Protože jsme na webu, který se zabývá především horami, tak si vezmeme na paškál horská rašeliniště. Především si řekneme pár zajímavostí a kde se nachází ta nejvýznamnější z turistického hlediska.

NP Krkonoše

Černohorské rašeliniště – Jedná se o největší vrchovištní rašeliniště v Krkonošském NP. Leží v sedle mezi Černou a Světlou horou. Kolem jeho obvodu vede naučná stezka, jejíž délka je 3,5 kilometrů a nachází se na ní šest informačních tabulí. Začátek stezky je asi kilometr od lanovky Janské lázně – Černá hora a končí u Pardubických bud. Přístupná je v termínu 1. 6. – 15. 10. Stáří rašeliniště je asi 6000 let.

Další: Úpské

NP Šumava

Chalupská slať – je rašeliniště, které se chlubí největším rašelinným jezírkem v ČR. Na stezku, která vás provede rašeliništěm, se dostanete po zelené turistické značce od Borové Lady. Jsou na ní čtyři informační tabule.

Další: Velká a Malá Mokrůvka, Pěkná, Splavské, Mrtvý Luh

NP Český ráj

Vidlák – Naučná stezka vás provede nejenom rašeliništěm, ale i dalšími krásami Českého ráje. Osa stezky je: Borek pod Troskami – Libuňka – Rokytnický rybník – Rašeliniště Vidlák – Pramen u Věžického rybníka – Žehrovka – Nebákov – Trosky. Její délka je osm kilometrů a je na ní 12 informačních tabulí.

CHKO Jeseníky

Skřítek – Rašeliniště leží v nejmenší jesenické národní přírodní rezervaci. Je součástí rozsáhlejší naučné stezky, která měří 12 kilometrů. Je na ní dvanáct zastávek a vede z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku až na Skřítek. Stezka je poměrně nová, protože byla vystavěna teprve v roce 2009. Jedná se o středně náročnou túru, protože její převýšení je 595 metrů.

Další: Skalské rašeliniště, Rejvízské, Pstruží potok

CHKO Jizerské hory

Jizerky – Stezka začíná na parkovišti pod Bukovcem v osadě Jizerka. Pokračuje přes starý čedičový lom, vrchol Bukovec (je možné ho obejít z východu), Upolínovou louku, starou zlatokopeckou osadu Jizerku, aby si pro vás nakonec přichystala rašeliniště Jizerky. Její délka je osm kilometrů a čeká vás na ní 16 zastávek. Jedná se o nejstarší naučnou stezku v Jizerských horách (1971).

CHKO Krušné hory

Božídarské rašeliniště – Bylo dle Ramsarské úmluvy (1971, Írán) vyhlášeno mezinárodně významným mokřadem. To svědčí o jeho významnosti. Naučná stezka je dlouhá 3,2 kilometru a je na ní 12 informačních tabulí. Trasa začíná u infocentra Boží Dar. V roce 2010 prošla rekonstrukcí.

Další: Cínovecké, U jezera, Velké tetřeví tokaniště, Novodomské

1vrchovištní rašeliniště, slatinné jsou naopak na živiny bohaté

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: