K zajímavému mostu v Lounech

K zajímavému mostu v Lounech

Krátkou a pohodovou procházku nabízíme právě teď na podzim ze dvou důvodů: na delší výlet jsou již dny krátké a navíc krása málo známého mostu vynikne v době, kdy stromu již nemají listí. Nenáročná trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Louny, náměstí – U železničního mostu – Lužerady – inundační most – Louny, náměstí – 5,5 km, mapa KČT č. 8

Běžný návštěvník severočeského města Louny si tady obvykle prohlédne historické památky, projde se po pěkně upravené pěší zóně a často ani neví, že přímo „za humny“ je půvabná technická památka – zátopový, čili inundační most. Na první pohled se zdá, že je to vlastně most k ničemu, vždyť nepřetíná ani řeku, ani železniční trať – pod ním jsou jen pole a louky. Právě toto území, které se v minulosti nacházelo na významné komunikaci spojující Prahu s Lipskem, bylo často vystaveno záplavám rozvodněné Ohře.

Aby důležitá obchodní cesta byla stále průjezdná, vystavěli naši chytří předkové v roce 1805 přejezd přes záplavové území. Svoji dnešní podobu most získal při přestavbě o téměř šedesát let později. Dokonce se uvádí, že podstatně kratší přemostění tu stálo již na počátku 17. století. Most, který je dlouhý 272 m a podpírá ho 40 širokých pilířů, se nachází na silnici vedoucí z Loun do sousedních Dobroměřic.

Po okruhu Lužerady

Vyjdeme z lounského náměstí od turistické orientace a dáme se po 5,5 km dlouhém vycházkovém okruhu Lužerady. Místní značení (úhlopříčně rozdělený čtverec, v němž je modrý a bílý trojúhelník) nás povede z náměstí po schodech dolů kolem restaurace U tří lip, pak odbočíme vpravo a pod městskými hradbami kráčíme pohodlnou cestou nad řekou Ohří. Vlevo si prohlédneme historický vodočet, ke kterému je ale nutné sejít po několika starých schodech. V rohu ukrytý hladinoměr ukazuje, jak vysoko stoupla voda při povodni v roce 1862. I další zajímavost uvidíme na levé straně naší cesty – je to historická budova loutkového divadla z roku 1920, která dodnes slouží svému původnímu účelu.

Pokud máte raději hory, nedaleko se nachází Milešovka a její krásné výhledy do okolí.

Pohodlně dojdeme k železničnímu viaduktu, kde značka odbočuje vlevo na lávku pro pěší, která je součástí mostu. Na konci lávky značení vede pod viadukt a cesta pokračuje po levém břehu Ohře podél chatek. Na zahradní kolonii navazuje chmelnice, na jejímž konci je odpočinkové místo. Lokalita se jmenuje Lužerady a kdysi tu býval výletní hostinec, kam se v minulosti chodilo na tradiční nedělní procházky. Dům tu sice stojí, ale restaurace tu už bohužel není.

Cesta se stáčí zpět k městu a mezi poli pokračuje pod další viadukt. Tady již z dálky vidíme inundační most a zároveň se před námi otevře krásný pohled na vrcholky Českého středohoří. Značka směřuje vlevo, chvíli se zdá, že most mineme. Projdeme mezi zahrádkami a místní komunikace nás přivede k tůni, která vzniká průsakem vody z Ohře. Za tůňkou již spatříme záplavový most ve své plné kráse. Pokocháme se pohledem na jeho masivní půvab, projdeme jedním z mostních oblouků, značka nás přivede k silnici a vzápětí k Mostu Veslařů. Za mostem modrobílé značení odbočuje vlevo a kolem Jiráskových mlýnů nás přivede zpět na lounské náměstí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: