Horolezecká lana

Horolezecká lana

V tomto článku uvádíme základní informace o horolezeckých lanech. Článek je součástí připravované série týkající se bezpečnosti v horách.

Lano

Horolezecká lana slouží ke zvýšení bezpečnosti při různých aktivitách v horách. V současné době jsou vyráběna z umělých (konkrétně polyamidových) vláken. Skládají se z jádra, tvořeného desítkami tisíc (cca 70 000 u jednoduchého lana) vláken a opletu. Jádro zajišťuje nosnost lana, oplet slouží jako ochrana jádra.

Horolezecká lana používaná pro zachycení pádu jsou dynamická, to znamená, že případný pád zachycují pružně. Proč? Představme si člověka padajícího z výšky na beton. Jeho potenciální energie se mění v kinetickou (rychlost pádu) a při dopadu se kinetická mění v energii deformační – lámání kostí a další příjemnosti. Kdyby dotyčný místo na beton dopadl do dvacetimetrové vrstvy molitanu, nestane se mu nic, přestože jeho potenciální (a posléze kinetická) energie je stejná jako při dopadu na beton. Je tomu tak proto, že 1) část kinetické energie pohltí molitan 2) na tělo působí po delší dobu menší síla, kterou tělo vydrží. Při dopadu na beton se pád zastaví okamžitě, v molitanu postupně. U lan je to podobné. Pokud by lezec byl navázán na dokonale nepružném (třeba ocelovém) laně, padal by z výšky až po napnutí lana volným pádem a pak by se jeho pád okamžitě zastavil. Síla působící na tělo (a s tím související deformační energie) by byla stejná jako při dopadu na beton (i když jinak rozložená) a měla by také obdobné následky. Dynamické lano působí podobně jako molitanová matrace – v okamžiku, kdy se při pádu lano napne na plnou délku, začíná zpomalovat pád, ale díky své elasticitě se natahuje a k úplnému zastavení dochází o okamžik později a o něco níže – postupně. Část pádové energie absorbuje lano (a další prvky jistícího řetězce – dotahují se uzly), zbytek absorbuje tělo padajícího, ale postupně.

Proč o tom hovoříme tak obšírně? Jednak abychom upozornili na nebezpečí při použití nepružného (statického) lana, jednak abychom si připravili půdu pro článek o jištění na ferratách. Takže ještě jednou – pro jištění při vysokohorské turistice vždy používáme lana dynamická. Lana statická se používají při výškových pracích, speleologii a pro budování statického jištění, kde jeho úkolem není zachytávat pád, ale udržovat ve visu nebo pomáhat přímo při postupu (např. jako lanové zábradlí) .

Polyamidová lana jsou velmi pevná a pokud nejsou poškozená (naříznutá, poleptaná chemikáliemi – pozor, velmi nebezpečná je kyselina sírová – obsažená v autobateriích), prakticky nehrozí, že by se při zachycení pádu přetrhla. Výjimku tvoří tzv. zatížení přes ostrou hranu – situace, kdy lezec spadne do lana, které vede přes nějakou ostrou hranu, typicky hranu skály. Pak se může přetrhnout i nové a nepoškozené lano. Druhou hrozbou je přeseknutí lana padajícím kamenem.

Dynamická lana se ještě člení podle vlastností a způsobu využití na jednoduchá, poloviční a dvojitá (dvojčata).

Jednoduchá lana mají průměr od 9.5mm do 11mm. Používají se samostatně, tedy v jednom pramenu, a to v situacích, kdy nehrozí zatížení přes ostrou hranu ani přeseknutí padajícím kamenem, konkrétně pro lezení na skalkách, umělých stěnách a pro jištění na sněhu a ledu.

Pokud hrozí zatížení přes ostrou hranu nebo přeseknutí kamenem, používá se pár polovičních lan nebo dvojčat.

Poloviční lana se používají v páru, přičemž při postupu se do jistících bodů cvaká střídavě jedno a druhé lano. Využívá se při technickém lezení, typicky ve vysokých horách.

Dvojité lano (dvojče) – dva prameny lana se používají jako jedno lano, tedy do každého jištění se cvakají oba prameny zároveň. Používá se pro čisté (tedy ne technické) lezení v terénech, kde hrozí zatížení lana přes ostrou skalní hranu, případně přeseknutí padajícím kamenem.

Při volbě lana pro vysokohorskou túru je potřeba zvážit, v jakém terénu se budeme pohybovat. Pokud se budeme jistit pouze na ledovcích a sněhových polích, vezmeme si jednoduché lano. V tom případě, pokud se objeví nutnost zajištění ve skalním terénu, musíme vzít zavděk tímto lanem a doufat. Útěchou nám může být, že případy přetržení lana jsou extrémně vzácné. Pokud předem víme. že se budeme často pohybovat ve skalním terénu, vezmeme si s sebou poloviční nebo dvojité lano. Pokud se chystáte do takového terénu, měli byste být dost zkušení, abyste se rozhodli, které možnost je pro danou akci vhodnější, i jak dané lano (lana) používat – v tom případě ale nemusíte číst tento článek.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: