Hora Říp

Hora Říp

455,5 m vysoký čedičový pahorek ve tvaru stolové hory, ověnčený mnoha přízvisky jako památný, posvátný apod., není obyčejný. Již roku 1959 byl vyhlášen Přírodní rezervací a od roku 1962 také Národní kulturní památkou.

Pokud by stál o 30 km severozápadněji, byl by jen nevýrazným kopcem mezi ostatními sopečnými kužely Českého středohoří. Jeho výjimečnost tkví v tom, že stojí osamoceně, obklopen rovinami. Pokud by stál jinde, byl by nazýván kopcem či vrchem, Říp je však nazýván horou. Široko daleko není jiný kopec, na který by se dalo vylézt.

Říp je vlastně inverzním, miniaturním obrazem celé země. Čechy jsou úrodné roviny obklopené mnoha horami, Říp je hora, obklopená množstvím úrodných rovin. Je odevšud vidět a vše je vidět z něj. Teoreticky lze z Řípu přehlédnout celé Čechy, od Šumavy až po Krkonoše. Jedině odtud mohl praotec Čech spatřit úrodnou zemi a rozhodnout se, že zde se usadí.

Na území Řípu dochází k magnetickým anomáliím, které vychylují střelku kompasu. Na jeho úpatí vyvěrá několik pramenů, které se vlévají do Labe.

Výjimečnost Řípu dokládá také fakt, že na jeho vrcholu nestojí rozhledna, hotel, ani vysílač, nýbrž sakrální stavba – Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, jedna z nejstarších dochovaných románských staveb u nás. Otevřená pro veřejnost je od dubna do října, základní vstupné je 50 Kč. Kousek pod vrcholem stojí také Boumova turistická chata, dřevěná stavba, zbudovaná v roce 1909 Klubem českých turistů. Zde se prodává občerstvení a suvenýry.

Kdysi býval Říp zcela holý, nyní je však kompletně zalesněn, což neumožňuje výhled z jeho vrcholu. Výhled je však možný z jeho skalnatých okrajů. Přičiněním Vlastivědného spolku Říp byly upraveny na okraji kopce tři vyhlídkyRoudnická, Mělnická a Pražská. Roudnická vyhlídka umožňuje výhled na Roudnici a České středohoří, mělnická na Mělník a Kokořínsko. Z pražské vyhlídky lze přehlédnout celou severní část středních Čech až ku Praze.

Mimo kulturních akcí a církevních poutí je Říp několikrát za rok cílem turistických pochodů i cyklistických závodů různé délky a obtížnosti. Díky své poloze uprostřed rovin je také oblíbeným startovištěm paraglidingu.

Přístup:

Nejobvyklejší je přístup ze vsi Rovné,kde je záchytné parkoviště, (po modré asi 2 km na vrchol). Je možné jít také z Kostomlat (5 km) či Horních Beřkovic (8 km) přes Ctiněves po červené, nebo z Vražkova po žluté značce (asi 3 km). Lze se vydat i ze tří nejbližších měst – z Roudnice nad Labem 5,5 km po modré, nebo 7,5 po červené, z Mělníka asi 20 km, z Kralup nad Vltavou asi 25 km. Říp je viditelný a dostupný z celého širokého okolí, ze všech stran.

Jeho návštěvu je možné spojit s výletem přes půvabné vesničky Podřipska či přírodní krásy Dolního poohří. Lze využít Labskou cyklostezku.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: