Hamižná

Hamižná

Nad jižním okrajem města Hartmanice se zvedá vrch Hamižná (853 m) – tak kopec pojmenovali havíři, kteří tady kdysi dobývali zlato, protože práce tu byly velmi namáhavé a hora prý své poklady nerada vydávala.

Dnes havíře připomínají až 3 m hluboké jámy. Na vrchol hory vede naučná stezka Hamižná o délce 3 km, která seznamuje návštěvníky nejen s ochranou přírody či s historií dobývání zlata, ale i s dějinami Hartmanic. Její součástí je i Ochranářský koutek. Na stezce jsou dvě výhledová místa, nabízející pohled na Sušicko, Kašperskohorsko a Velharticko.

Přístup:

Z Hartmanic po modré značce, asi po 600 m se připojí značení NS.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: