Desatero playboatingu

Desatero playboatingu

Britský časopis Playboating přinesl před časem Deset přikázání playboatingu od věrozvěstů Paula Willencourta a Kena Whitinga. U nás si je můžete přečíst v překladu Ondry Müllera.

Jsme ve Francii. Neptejte se proč. Tři zdejší vodáci Raphael, Hugo a Matt něco ztratili, něco důležitého, něco co je pohání když sednou do svých lodí. Ztratili Sílu. Pocítili jí během minulého léta, ale teď je pryč. Hoši přemýšlí jak ztracenou Sílu znovu získat.

„Mám nápad, polepíme lodě samolepkama. To nám pomůže obnovit Sílu.“ vykřikl Hugo. Hoši souhlasili. Jak řekli tak udělali a nejen lodě, ale i celá těla svá samolepkami polepili, ale Sílu nenašli (akorát se jim všichni kámoši smáli).

Následující noc je Matt vzbudil svým křikem. „Naučíme se všechny články Mistra Jana Kellnera zpaměti, získáme inspiraci a to nám Sílu vrátí“. „Jak?“ opáčil Hugo. „Neumíme německy.“ A vskutku nikdo z nich neměl ve škole němčinu a tak museli hledat dál.

V tom se spustil ohromný liják, který bičoval zemi po sedm dní. Všechny řeky se naplnily po okraj, známé playspoty zmizely, jiné se na zcela neočekávaných místech objevily a když se sedmého dne nebe rozjasnilo, rozjasnilo se i myšlení našich hochů. „Mám to.“ zvolal Raphael. „Musíme následovat nového Mesiáše“.
„MUSÍME NAJÍT KENA WHITINGA!!“

A tak naši hrdinové prodali všechen svůj majetek a vydali se na cestu do zaslíbené země kde pádluje Ken Whiting. Když ho našli na playspotu, přesně tam kde ho očekávali, zvolali, “ Ó Kene, velký učiteli, prosíme tě, prozraď nám Tajemství.“ „Přátelé“ odvětil Ken, “ neznám Tajemství, ale Síla, Síla je v každém z vás. Je na vás abyste jí v sobě objevili. Při hledání nechť vám slouží těchto 10 přikázání.“

1. Vyber sobě správné lodi s ohledem na svoji postavu a k účelu k jemuž ji hodláš používat
Nové tvary lodí pro playboating zjednodušily provádění mnoha figur a umožnily nové figury, které na starších typech lodí nebyly možné. Zkoušet tyto novější figury na lodích které nemají specifický design může být snadno frustrující. Při výběru nové lodi nespěchejte, vyzkoušejte co nejvíce typů a vyberte si tu, která bude nejlépe vyhovovat jak vaší tělesné konstituci, tak účelu pro který ji chcete používat.

2. Svoji loď řádně vybav
Loď by měla padnou stejně jako dobré boty, tj. musí přesně sednout , ale musí být těž pohodlná. Budete překvapeni jak se zlepší vaše kontrola nad lodí, po té co si jí pořádně vylepíte. Dejte pozor aby vám vylepení nebránilo opustit loď bude-li to potřeba.

3. Následuj trup a hlavu svou
Všechny moderní figury obsahují točení lodi. Existuje jeden koncept optimalizující všechny točící záběry – torzní rotace. Ta je dána přetočením trupu, což znamená natočení horní poloviny těla tak, že ramena přestávají být kolmo ke směru podélné osy lodi. Pevným zasazením pádla do vody při přetočení těla ve směru rotace, můžete využít břišní svaly k přitažení přídě do nového směru.

4. Agresivními záběry svoji loď pod kontrolou udržuj
Lodě na playboating jsou tvarované tak, aby se co nejlépe točily. To je nejzřejmější snažíme-li se jet na takové lodi rovně. Přestanete pádlovat – kajak začne zatáčet. To samé samozřejmě platí při rodeových figurách. Není-li pádlo v záběru, nemáte nad lodí plnou kontrolu. Takže jakmile dokončíte záběr, začněte co nejdříve další.

5. Odděl pohyby jež horní částí svého těla provádíš od pohybů poloviny těla dolní
Při všech figurách potřebujete aby vaše tělo zůstalo uvolněné, čímž umožníte horní a dolní polovině těla aby se pohybovaly nezávisle na sobě. Uvolněním boků dosáhnete větších náklonů a tím výrazně zlepšíte celkovou stabilitu. Klíčovým je nechat boky uvolněné a zároveň udržet těžiště nad lodí.

6. Vyber sobě pádla odpovídajícího tvému vzrůstu a při pádlování široký úchop zachovej
Pro playboating se obecně používají kratší pádla s menším úhlem přetočení listů. To umožňuje vyšší frekvenci pádlování a snižuje zátěž na paže a ramena. Držíte-li pádlo s pažemi ohnutými v lokti pod úhlem 90 °, pak by ruce měly být asi 5-10 cm od listů. S takovýmto pádlem sice záběry trochu ztratí na síle, ale získáte větší kontrolu nad jemnějšími pohyby pádla ve vodě.

7. Buď agresivní avšak pod kontrolou
Bázliví jezdci stráví mnohem více času hlavou dolu než borci jezdící agresivně. Je to tím, že přirozenou reakcí vodáka nejistého v dané situaci je zaklánět se v lodi. Zachováním správné pozice pro pádlování si udržíte maximální kontrolu nad lodí a ze záběrů získáte nejvyšší možnou energii. Správná pozice znamená, že sedíte zpříma s mírným předklonem celého trupu.

8. Udržuj váhu těla nad lodí
Uvolněné boky při pádlování umožňují efektivně kontrolovat potřebné náklony lodě. Zároveň je též důležité abyste udrželi těžiště těla nad lodí. Tím odstraníte tlak váhy těla na pádlo a pádlo tak zůstane volné pro záběr.

9. Paže své vysoko nezdvihej a před tělem svým zachovávej
Nejčastějším vodáckým zraněním je poranění ramene. Téměř vždy je příčinou příliš natažená paže při závěsu. Naučte se nezvedat při pádlování paže výše než do úrovně očí a držet je před úrovní těla. Všechny záběry je možné provádět při dodržení tohoto principu takže vaše pádlování to nijak neomezí.

10. Rozcvičuj se a protahuj
Playboating není příliš šetrný k tělu, proto než se vydáte do válce věnujte řádnou pozornost rozcvičení a protažení. Začněte alespoň desetiminutovou rozcvičkou nebo rozježděním na rozehřátí. Až se krev pořádně rozproudí protáhněte všechny důležité svalové skupiny. Jste-li už jednou v gumě je někdy těžké udržet se a nevrhnout se hned do válce. Vydržte to – rozježdění a pár minut strečinku jsou rozhodně příjemnější než strávit dny nebo týdny na břehu kvůli zbytečnému zranění.

Autor: podle časopisu Playboating převyprávěl Ondra Müller
Ilustrační foto: Honz

© Malý Průvodce 2001

Zkušenosti čtenářů

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: