Čo má perie – všetko letí

Čo má perie – všetko letí

Peří je stále ve hře jako izolační náplň spacích pytlů i dalších outdoorových výrobků. Článek našeho spolupracovníka pomůže v orientaci v termínech a hodnotách uváděných u péřových výrobků a bude zajímavý pro každého, kdo se chce z informací na etiketě více dozvědět o vlastnostech náplně …

Peří je stále ve hře jako izolační náplň spacích pytlů i dalších outdoorových výrobků. Náš spolupracovník Borek Tomis se proto na internetu rozhlédl po informacích kolem peří. Následující text pomůže v orientaci v termínech a hodnotách uváděných u péřových spacích pytlů a bude zajímavý pro každého, kdo se chce z informací na etiketě více dozvědět o vlastnostech náplně péřových spacáků. Článek rozšiřuje téma uvedené v textu Peří o aktuální informace.

Pred niekoľkými týždňami som sa v rubrike „Rady a skúsenosti“ zaujímal o to, ako je možné, že dvaja výrobcovia deklarujú náplň v spacáku v zložení 90/10, ale jeden udáva plnivosť (Filling Power) 650 cuin a druhý iba 500 cuin. Dostal som odpoveď od Jana Hotmara, ale keďže problém už bol na stole, začal som sa o problematiku peria zaujímať viac a teraz sa chcem s vami podeliť o informácie, ktoré sa mi podarilo získať. Uvedené informácie pochádzajú z európskeho IDFL (International Down and Feathers Laboratory and Institute) a amerického IDFB (Burea),čo by sa dalo volne preložiť ako Medzinárodné testovacie laboratórium a inšitút pre páperie (prachové peří) a perie, čo sú dve inštitúcie ktoré majú hlavné slovo v tejto problematike. Z tohto laboratória pochádza európska norma 12310, ktorá je smerodatná pre určovanie kvality peria. Zistil som tiež, že perie je veľmi dobre obchodovateľná komodita a jeho význam ako aj objem spracovaného peria podstatne rastie. Rastúci dopyt po perí je v poslednom čase krytý hlavne trhom s kvalitným čínskym perím ktoré v spojení s lacnou pracovnou silou sa dostáva i k nám, či už vo forme peria alebo hotových výrobkov-spacákov a oblečenia.

V prvom rade by som chcel informovať, že pre výrobu sa perie rozdeluje na následovné druhy:

DOWN
= prachové perie (pozor – nejedná sa o prach s peria) po slovensky – páperie, sem patrí aj tzv. Nestling Down, čo je páperie z mláďat ktoré pelichajú.

CLUSTERS
= chomáčky,vločky páperia-sú rovnocenné s páperím a tiež sa označujú ako Down a spoločne zmiešané s Plumage sa označujú ako ako Down Clusters

FEATHERS
= pierka

PLUMAGE
= pre tento výraz som nenašiel český a ani slovenský ekvivalent, ale domnievam sa že je to tzv.perie z páračiek alebo po česky „drápané“ perie, čo je vlastne drobné jemné perie zbavené stonkov-brčiek z tela operencov (nie z letiek).

Pri popise náplne sa uvádza pomer páperia (Down+Clusters) ku pierkam (Feathers) napr. 90/10.Zatiaľ čo páperie (down clusters) je hlavným nositeľom tepla (izolácie),pierka svojou pružnosťou pomáhajú zmesi rozpínať sa a vytvárať tzv. LOFT čo je slangové pomenovanie veličiny FILL VOLUME (plniaci objem).
Existujú aj iné časti, ktoré sa môžu vyskytovať v náplni ako napr.brčká – stonky, prach, bežná nečistota a pod., ale pre základ postačia štyri uvedené druhy.
Pre výrobu sa používa takmer výhradne perie z vodných vtákov, t.j. husí a kačien, ale môže sa stať, že vo výrobku je aj časť peria z kurčat. Americká norma povoluje 2% páperia alebo 5% pierok z kurčat v obsahu. Ak je obsah väčší, musí byť na etikete uvedený ako percento tzv. LANDFOWL-čo je názov pre peria z kurčat. Európska norma popisuje obsah tohto peria na etikete ako „iné častice“ (other elements) s tým, že náplň nemôže byť označená ako „1.class“ a ani ako „New“. Obsah kuracieho peria nad 10% musí byť avizovaný na etikete. Kuracie perie má nízku plnivosť a veľmi slabé izolačné schopnosti.
Perie z kačíc (kachen), použité vo výrobkoch, nedosahuje taktiež vlastností husacieho peria a naviac má veľmi nepríjemný zápach (napr. po zvlhnutí či namočení)),ktorého sa veľmi ťažko zbavuje.
Označenie DOWN na etiketách znamená že v:

 1. EU – okrem horeuvedeného, môže obsahovať 5% brčiek-stonkov
 2. USA – musí obsahovať 75 % materiálu Down Cluster
 3. Japonsku – je povolená 5 % tolerancia iného materiálu.

Plniaca zmes označovaná ako DOWN CLUSTER je takto presne definovaná: Skupina komponentov: down, nestling down a plumule. Všetko ostatné je neprípustné.

FILL POWER – plnivosť
Fill power je schopnosť peria znovu získať po stlačení pôvodný objem.
Pri meraním plnivosti (ďalej len FP) sa perie pred testom vždy upravuje na štandartné podmienky v tzv.Condition Box, čo je vlastne komora v ktorej je perie 3-5 dní premiešavané a prevzdušňované vzduchom o teplote 20° C a vlhkosti 65% , čo je vlastne tzv.„normálne prostredie“ a samotná vlhkosť peria sa pri tom stabilizuje na 13%. Pre samotné testovanie sa používajú tieto metódy:

 1. Európska – 30 g zmesi je dané do valca (Lorch) a opakovane je stlačené predpísaným tlakom a po každom uvolnení je meraná horná úroveň peria vo valci v mm.
 2. Škandinávska- používa sa len 20 g zmesi v iných valcoch, postup je rovnaký, udáva sa v mm
 3. Americká – používa sa 1 unca (oz) =28,4 g zmesi a tou istou metódou sa meria v CUIN (kubický inch =2,54 cm3)
 4. Japonská- 30 g zmesi je stláčané 120 g závažím , čo je viac ako v prvých troch metódach a udáva sa v cm.

Aj keď výsledky (okrem USA) metód sú v cm a mm , takmer všade sa používa a udáva americká terminológia a to oz / cuin. Výsledky neamerických testov sa prepočítavajú do týchto hodnôt. Samotný rozdiel medzi testovním (bez prepočítavania) v USA a EU je veľmi malý .U materiálu do 400 cuin vychádzajú námery EU normy vyššie o 1-3 %,pri materiáloch nad 600 cuin je EU norma nižšia o 1-4 %.

Tri spacáky

 1. Perový spacák s celkovou hmotnosťou 0,95 kg . Celková náplň 450 g peria 90/10 a s hodnotou 500 cuin,
  4 mesiace starý
 2. Spacák plnený vláknom Polarguard 3D 3 x 90 g/ m2, s hmotnosťou 1,9 kg, 4 roky starý.
  Približne rovnaký loft ako č.1.
 3. Spacák plnený neznámym vláknom s hmotnosťou 1,9 kg, starý 11 rokov a t.č. už bez loftu.

Tie isté spacáky po zabalení do kompres.obalu

Tie isté spacáky po zabalení do kompres.obalu

Metódy pre obnovenie plnivosti (FP).
Pretože väčšina peria ale aj hotových výrobkov (spacáky, bundy atď.) je dodávaná zo zámoria a to hlavne z Číny, pri transporte je perie lisované do balíkov a výrobky tam ušité sú tiež dodávané silne stlačené. Perie takto stráca svoju FP a preto bolo vyvinuté niekoľko metód na prinavrátenie FP.

 1. Tumble Air Dry Condition – perie je v bubne sušičky prevalované pri teplote 60 °C a výrobky pri teplote , ktorá nepoškodí materiál z ktorého sú ušité (30-40 °C).
 2. Water Rise Condition – výrobok sa operie v bubnovej práčke len v teplej vode bez detergentov na normálny program a potom sa suší v sušičke ako v bode 1. Používa sa hlavne na spacáky a bundy dlhodobo stlačené pri transporte a skladovaní.Sušička by mala mať veľký bubon,aby sa spacák v ňom prevaloval
 3. Steam Condition -je nová japonská metóda (schválená od júna 2006) pri ktorej je perie preháňané parou. Je to časovo najkratšia metóda s velkým efektom bez umelého navýšenia FP.

Samozrejme, že efekt opätovného nárastu FP závisí aj od kvalita zmesi. Perie s vysokým obsahom prachu a nečistôt síce zvýši svoju FP po úpravách ,ale je to len na veľmi krátku dobu.

Tabuľka uvádza následovné výsledky po úprave metódou Tumble Air Dry a Water Rise metódou.

Produktpredpo Tumble A.D.po Water Rise

nárast

Perie vyrobené v USA6006006051%
Perie z Číny570630 – 11%64012%
Spacák z Číny do USA440540 – 23%59034%
Spacák z Číny do EU430550 – 28%64044%
Vesta z Číny do USA500570 – 14%65030%

Z uvedenej tabuľky je vidieť veľký negatívny vplyv zlisovania peria do balíkov a stlačenia výrobkov počas transportu loďou. Nezlisované perie vyrobené v USA ani po obidvoch metódach nezmenilo svoj FP. Naopak ale u lisovaného peria a hlavne výrobkov „narástla“ FP až o 44 %.

Prikladám ešte porovnávaciu tabuľku výsledkov úpravy peria pri meraní FP metódou USA a EU-metódou.

2-dňový test

3-dňový test
Perie po procedúre:

USA – EU

USA – EU

Condition Box465470510510
Tumble Air Dry530540570575
Water Rise545555625620

V marci 2004 vyšiel v nemeckom časopise ALPIN test 13 spacákov (perových) určených pre teploty od –15° do –20°C. Výsledok sa dal zhrnúť do vety: Kúpte si teplejší spacák než teoreticky potrebujete. Pretože sa jednalo o výrobcov s atestom peria od IDFL, boli urobené dodatočné testy peria na FP. Bolo konštatované, že i keď bolo spoľahlivo použité atestované perie, po výrobe spacáku sa FP znížil, i keď nie dramaticky. Teplotná potreba je stále ovplyvňovaná množstvom subjektívnych veličín ako napr.: priepustnosť látky ,prevedenie komôr ,vlhkosť prostredia a vlhkosť peria , potivosť užívateľa, vietor, zimomrivosť atď. Nie vždy je dôležitým ukazovateľom len tzv. loft, čo je zaužívané pomenovanie pre Fill Volume- teda objem, ktorý dokáže zmes zaujať. Loft môže vytvoriť aj zmes s veľkým perím ,ktoré dokáže „nafúknuť“ objem spacáku. Veľmi dôležitá je „hustota“ náplne, pretože táto ovplyvňuje cirkuláciu vzduchu v izolačnej vrstve. Veľký „loft“ dosiahne aj nafukovacie lehátko, ale tepelnú izoláciu nemá takmer žiadnu. Preto aj bola vypracovaná nová metodika ktorá na figuríne meria tepelné určenie, či skôr schopnosť izolácie spacáku za určitých štandartných podmienok. Samozrejme, že tým nezanikne subjektívny pocit, pretože každý sme iný, ale urobí to akúsi vodiacu čiaru od ktorej sa pri kúpe spacáku môžeme odraziť.

Vzorec prepočtu cuin/oz (kubický inch/unca) na litre a cm3.
Hodnota cuin x 0,546 = liter / kg

Príklad: Ak teda máte deklarovaných plnivosť peria 550 cuin a výrobca uvádza ,že hmotnosť použitého peria je 1 kg, zaujme toto perie v nestlačenom stave objem 300 l. Pokiaľ je peria v spacáku iba 0,5 kg jeho objem je 150 litrov. Pozor – je to objem v laboratórnych podmienkach.
Hodnota cuin x 16,38 = cm3 / 30 g.
Príklad: Znamená to že pri uvádzanej hodnote plnivosti peria 550 cuin zaujme 30 g peria objem 9 009 cm3 (cca 9 litrov).
Samozrejme, že v praxi je to ovplyvnené obmedzením rozpínavosti peria dané veľkosťou komôr a už spomenutou potrebou „hustoty“ náplne. Perie musí byť čiastočne „stlačené v spacáku aj preto, aby sa zabránilo jeho presýpaniu v komorách. Ale to už je téma pre výrobcov a tam sa nechcem dostať.
V súvislosti s rozvíjajúcim sa obchodom s perím, vyvíjajú sa rôzne metódy pre úpravu peria a to či už za účelom odstránenia nasiakavosti vlhka alebo eliminovanie alergických účinkov na citlivých zákazníkov. A tak sa teda naozaj dá povedať že: „Čo má perie-všetko letí“. Pretože však o týchto úpravách nemám znalosti a ani nepoznám pramene, nemôžem o nich podrobne informovať. Záverom ešte jedna informácia – pokiaľ má výrobok označenie „Couché“, je naplnený starým už použitým (second hand) perím. Takýto výrobok veľmi rýchle stráca „loft“ a tým aj izolačné vlastnosti.
Uvádzam ešte, že nepracujem v tejto branži a všetky uvedené informácie som získal z Internetu.

Zkušenosti čtenářů

Rujir

Boro, si frajer. Taky clanok uz dlho chybal. Diky zan…

Boro

Tak som ešte vstúpil do kontaktu s p.Max Lieberom z IDFL,aby som sa konečne dopátral,čo je hlavnou príčinou rozdielnych hodnôt CUIN pri rovnakom zložení zmesi,čo bol vlastne hlavný dôvod,prečo som sa pustil do pátrania. Bolo mi odpovedané,že veľký vplyv na hodnotu má podiel tzv.NESTLING DOWN,teda prachového peria z pelichania mláďat ako aj prachového peria (páperia) z mladých jatočných kusov.Toto perie ešte nie je tak vyzreté a dotvorené ako perie z dospelých husí chovaných vyslovene na perie a nemá ešte tie najlepšie vlastnosti.Taktiež perie z kačíc môže velmi silno znížiť hodnotu CUIN .A tak sa kludne môžeme stretnúť s tým,že pri udávanom pomere 90 /10 bude cuin od 400 až do +780cuin.Hodnota 650 cuin sa považuje za primeranú,hodnota +780 cuin za super vynikajúcu a určite sa odrazí v cene výrobku.

[email protected]

Tvůj článek je naprosto úžasnej: díky moc Petr

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: