Český horolezecký svaz rozdával peníze

Český horolezecký svaz rozdával peníze

Letos se ČHS rozhodl poskytnout finance prostřednictvím grantů ve třech oblastech. Jsou to podpora mládeže, údržba skalních oblastí a tradičních horolezeckých akcí. Pro první zmíněnou oblast bylo uvolněno 82 500 Kč. Tato částka se rozdělila mezi dvanáct oddílů ČHS, které ji využijí především pro nákup materiálu a pořádání různých školících akcí. Co se týče údržby skalních oblastí, tak ty budou podpořeny částkou 40 000 Kč. Tento obnos se rozdělí mezi šest oddílů ČHS, které se o údržbu příslušných oblastí budou starat (přístupové cesty, odstraňování náletových dřevin, celkovou úpravu oblastí apod.) Na horolezecké akce byla vymezena částka ve výši 41 500 Kč. Týká se to běžkařských, orientačních a běžeckých závodů.  O tuto podporu zažádaly čtyři oddíly a jeden člen ČHS. Celková hodnota grantů, které ČHS udělil, je 164 000 Kč. Pokud vás zajímají podrobnější informace jako podrobný přehled žadatelů, složení komise apod., tak se podívejte na oficiální stránky ČHS.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: