Čertova strouha

Čertova strouha

Potok, podél něhož vede jedna z naučných stezek Krkonošského národního parku.

Stezka začíná u Boudy u Bílého Labe (1000 m), kde se Čertova strouha vlévá do Bílého Labe, vede proti proudu potoka a je dlouhá cca 2,5 km. Krásné údolí je plné kaskád a vodopádů, cesta několikrát překračuje potok po dřevěných lávkách a návštěvníka seznamuje s unikátně dochovaným hrazenářským dílem z let 1901 – 1902, dodnes funkčním.

Po povodni v roce 1897 bylo rozhodnuto, že je nutné zregulovat některé horské toky tak, aby neohrožovaly životy lidí v údolí a nepáchaly škody na majetku. Na Čertově strouze proto bylo postaveno 43 hrází a kaskád z velkých žulových bloků doplněných dlážděným dnem, 194 podélných kamenných struh a opěrné zdi. Podél jedinečného technického díla vede od roku 1997 naučná stezka končící u pozůstatků kovárny (1120 m), kde si kameníci nechávali upravovat své nástroje. Čertův důl je nepřístupný pro cyklisty.

Přístup:

Ze Špindlerova Mlýna kyvadlovou dopravou horskou silnicí směr Špindlerova bouda, vystoupíme ve stanici u Erlebachovy boudy. Po silnici se vrátíme poněkud zpět dolů k Josefově boudě, kde se připojíme se na žlutou turistickou značku (přichází od Špindlerovky). Po široké cestě Hofmanka na úbočí Malého Šišáku vlevo (pěkné výhledy na Kozí hřbety nebo Medvědín). U rozcestí, kde žlutá značka odbočuje vpravo a začíná strmě klesat do údolí Bílého Labe, pokračujeme rovně po lesní svážnici, sejdeme k můstku přes Čertovu strouhu. Ještě před ním se stočíme vlevo k bývalé Kovárně. Přes můstek přejdeme Čertovu strouhu a pak začíná jedinečné údolí plné kaskád a vodopádů, cesta se klikatí podél dravého potoka a několikrát jej překračuje po dřevěných lávkách, jednou dokonce musíme slézt i po dřevěném žebříku. Od Boudy u Bílého Labe vpravo s modrou značkou tzv. Weberově cestě do Špindlerova Mlýna. Délka trasy – 12 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: