Ako spať na slovenských horách

Ako spať na slovenských horách

Slovensko ako hornatá krajina je obľúbená destinácia turistov, a mnohí by chceli počas svojho pobytu nocovať priamo na horách. Vyšší stupeň ochrany prírody na veľkom území a ďalšie zákony však v praxi možnosti návštevníka na prespanie v prírode výrazne znižujú. V tomto článku sa pozrieme bližšie na to, aké teda tieto možnosti sú.

Slovensko ako hornatá krajina je obľúbená destinácia turistov, a mnohí by chceli počas svojho pobytu nocovať priamo na horách. Vyšší stupeň ochrany prírody na veľkom území a ďalšie zákony však v praxi možnosti návštevníka na prespanie v prírode výrazne znižujú. V tomto článku sa pozrieme bližšie na to, aké teda tieto možnosti sú.

Horské chaty
Horské chaty sú asi najjednoduchší spôsob, ako prespať na horách. Poskytujú samozrejme aj väčší komfort než spanie v prírode a návštevník má najmä istotu, že neporušuje žiadnu legislatívu. Väčšinu horských chát na Slovensku nájdete v najnavštevovanejších národných parkoch, ako sú Vysoké či Nízke Tatry, alebo Malá Fatra, prípadne Západné Tatry a Veľká Fatra. Objekty, ktoré sa svojím charakterom taktiež blížia horským chatám, sa nachádzajú aj v iných pohoriach, často však fungujú len cez víkendy či po predchádzajúcej objednávke.

Na horskej chate platí väčšinou súbor pravidiel, či už písaných alebo nepísaných, ktoré je treba dodržiavať. Pokiaľ ide o nepísané, väčšinou vás na ne upozorní personál, alebo sa dajú odpozorovať od ostatných hostí. Ide predovšetkým o odkladanie výstroja a batohov mimo jedálne, prezúvanie sa, nekonzumovanie vlastného jedla a nápojov v jedálni, dodržiavanie nočného pokoja. Na mnohých chatách sa k nocľahu vyžaduje aj objednanie si raňajok, prípadne sú rovno v cene.

Na chate môžete väčšinou rátať s posteľným prádlom alebo dekami, mnohé ponúkajú aj možnosť prespať na povale s vlastným spacím vakom. Nie všetky chaty majú k dispozícii pitnú vodu, takže niekedy je možné doplniť si ju len prostredníctvom kúpenej minerálky. Mnohé chaty majú WC iba vo forme latríny, takže je dobré nezabudnúť si čelovku. No a za slušné sa považuje zniesť si svoje odpadky dolu do údolia.

Mnoho chát vyžaduje rezerváciu ubytovania a zaplatenie zálohy vopred, väčšinou sa však nájde miesto aspoň na spacák, aj keď prídete neohlásene. V letných mesiacoch však môže byť najmä v kapacitne menšej chate tak plno, že ak nie je vonku búrka s krupobitím, tak vás neubytujú.

Ďalšie možnosti nocovania v národných parkoch
Pred návštevou hociktorého z deviatich národných parkov na Slovensku je dobré si prečítať návštevný poriadok, ktorý okrem iného upravuje aj iné možnosti prespávania, než na horských chatách. Ďalej sú tu uvedené aj miesta, kde je možné zakladať oheň, väčšinou ide o vyhradené ohniská v chatových oblastiach a rekreačných areáloch.

Možnosti voľného stanovania alebo bivakovania sa líšia od parku k parku – kým v Tatranskom národnom parku oficiálne iné možnosti ako horské chaty návštevník nemá, v národnom parku Nízke Tatry sú na hrebeni okrem dvoch horských chát povolené jednorázové prenocovanie v troch útulniach a na niekoľkých ďalších miestach; všade tu je možné postaviť aj stany. Bivakovanie na území národného parku Muránska planina je možné do vzdialenosti 100 m od vyznačeného turistického chodníka, s výnimkou území so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tiež sú tu miesta vyhradené na stanovanie a aj v tomto národnom parku nájdete oficiálnu útulňu. V národnom parku Slovenský raj je povolené stanovanie, táborenie a bivakovanie výhradne v areáloch kempingov.

Ideálne je si k štúdiu návštevného poriadku vziať aj mapu. Návštevné poriadky všetkých národných parkov sa nachádzajú na internete.

Táborenie a zakladanie ohňa mimo národných parkov
Okrem národných parkov je na Slovensku ešte 14 Chránených krajinných oblastí (CHKO). CHKO sú v II. stupni ochrany, pričom zákaz táborenia a kladenia ohňa je v Zákone o ochrane prírody a krajiny 542/2002 až od III. stupňa ochrany. (Netreba však zabúdať na to, že v rámci CHKO sa nachádzajú aj maloplošné prírodné rezervácie (PR) a národné prírodné rezervácie( NPR), kde je stupeň ochrany IV. alebo V.) Zdalo by sa teda, že pokiaľ si v CHKO nerozložíte staň a oheň akurát uprostred NPR, je všetko v poriadku.

Máme tu však ešte Zákon o lesoch 326/2005, ktorý taký benevolentný k turistom a trampom nie je. Ten v §31 zakazuje zakladať alebo udržiavať otvorené ohne mimo vyznačených miest, stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest, pričom na stupeň ochrany prírody vôbec nepozerá. Uvedené zákazy sa týkajú „lesných pozemkov“, ale z definície v §3 sa nedá jednoznačne určiť, čo všetko si pod tým bežný turista môže predstaviť. Ideálne je pred návštevou CHKO sa informovať o vyhradených miestach. Ak ide o pohorie, ktoré nie je ani v CHKO, napr. Pohronský Inovec, je potrebné sa informovať na príslušnom Obvodnom lesnom úrade.

V praxi sa však s vyhradenými miestami, ktoré by boli aj označené, stretávame málokedy. V území s nižším stupňom ochrany preto turisti často táboria aj napriek lesnému zákonu, ktorý to neumožňuje, vystavujú sa tým však riziku pokuty od členov lesnej stráže. Je tu samozrejme ešte otázka, čo si predstaviť pod pojmom táborenie – či postavenie stanu alebo prístrešku, alebo aj bivakovanie “pod širákom”. V spomínaných zákonoch takúto definíciu nenájdeme.

Útulne, salaše a prístrešky
Na Slovensku sa nachádza množstvo útulní, ktoré často prevádzkujú miestni nadšenci, ďalej salaše, buď opustené alebo využívané len v sezóne, a tiež prístrešky so stolmi a lavicami primárne určených na posedenie si a občerstvenie sa. Mnohé z týchto objektov zvyknú turisti využívať na prespanie. Legislatívny rámec na ich použitie ťažko hľadať, preto sa vo všeobecnosti predpokladá, že ak ide o otvorený a voľne prístupný objekt, je prenocovanie v ňom povolené. Väčšinou ide o skromnú možnosť jednoducho si natiahnuť spací vak na udupanú zem pod strechou, výnimkou však nie sú ani útulne s pričňami, pieckou, latrínou či nachystaným drevom. Samozrejme sa očakáva, že návštevník zanechá objekt v takom stave, ako ho našiel, vrátane nachystania ďalšieho dreva a odnesenia si vlastných odpadkov.

Názov

Vybavenie

Vysoké Tatry

Chata pri Zelenom plese

izby s perinami, alebo turistické ubytovanie na povale so spacím vakom, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Téryho chata

izby s dekami, na chate sa varí, vnútorné WC, voda len úžitková, otvorená celoročne

Zbojnícka chata

spoločná nocľaháreň, alebo turistické ubytovanie na povale so spacím vakom, na chate sa varí, vonkajšie WC, úžitková voda, otvorená celoročne

Chata pod Rysmi

momentálne pre rekonštrukciu ubytovanie neposkytuje, bufet, vonkajšie WC, bez vody, v prevádzke od 15.6. do 31.10.

Chata pod Soliskom

turistické ubytovanie v dvoch izbách, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Zamkovského chata

izby s perinami, alebo turistické ubytovanie na povale so spacím vakom, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Belianské Tatry

Chata Plesnivec

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne, avšak mimo sezóny cez týždeň je lepšie vopred zatelefonovať

Západné Tatry

Žiarska chata

izby s perinami, pri naplnení chaty turistické ubytovanie na povale so spacím vakom, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Chata pod Náružím

spoločná nocľaháreň s dekami, pri naplnení kapacity turistické ubytovanie na povale so spacím vakom, na chate sa nevarí, obyčajne k dispozícii čaj a malý bufet, kuchynka, vonkajšie WC, pitná voda, otvorená nepretržite v mesiacoch júl – august, v ostatných mesiacoch cez víkendy, mimo víkendov je potrebné kontaktovať chatárov

Nízké Tatry

Chata M.R.Štefánika

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda vonku pred chatou, v zime rátajte s vonkajším WC a pitnou vodou len v kuchyni, otvorená celoročne

Kamenná chata

spoločná nocľaháreň s dekami, na chate sa varí, vonkajšie WC, úžitková voda, otvorená celoročne

Útulňa Andrejcová

útulňa zriadená Správou NAPANT-u pre jednorázové prenocovanie, spoločná nocľaháreň, spací vak nutný, možné aj stanovanie, bivakovanie a zakladanie otvoreného ohňa v ohnisku, piecka, latrína, pitná voda v studničke, otvorená celoročne

Útulňa Ramža

útulňa, Správou NAPANT-u povolené jednorázové prenocovanie, spací vak nutný, možné aj stanovanie, bivakovanie, a zakladanie otvoreného ohňa v ohnisku, latrína, pitná voda v studničke, otvorená celoročne

Útulňa Ďurková

útulňa so správcom, Správou NAPANT-u povolené jednorázové prenocovanie, spoločná nocľaháreň, spací vak nutný, možné aj stanovanie, bivakovanie, obyčajne sa dá kúpiť čaj alebo polievka, latrína, pitná voda v studničke, otvorená celoročne

Táborisko v Hiadeľskom sedle

turistické táborisko zriadené Správou NAPANT-u pre jednorázové prenocovanie v stane alebo v prístrešku na prízemných pričniach (4 ľudia) a v podkroví pre cca 5 ľudí, spacák nutný, možné aj stanovanie, bivakovanie a zakladanie otvoreného ohňa v ohnisku, pitná voda v studničke

Veľká Fatra

Chata pod Borišovom

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Horský hotel Kráľova studňa

hotel poskytuje aj turistické ubytovanie v troch izbách s perinami, reštaurácia, bufet, ohnisko, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Horský hotel Smrekovica

ide o bývalé zariadenie SCP Ružomberok, nie Vojenskú zotavovňu – tam je ubytovanie viac hotelového charakteru, izby s perinami, reštaurácia, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Malá Fatra

Chata pod Chlebom

turistické ubytovanie v troch izbách, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Chata pod Kľačianskou Magurou

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Chata na Grúni

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Chata pod Suchým

izby s perinami, alebo turistické ubytovanie v spoločnej nocľahárni so spacím vakom, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Kremnické vrchy

Chata Hostinec

spoločná nocľaháreň pre vopred ohlásených hostí, na chate sa nevarí, k dispozícii malý bufet, kuchynka, vonkajšie WC, pitná voda, otvorená počas víkendov a sviatkov

Pohronský Inovec

Chata na Veľkom Inovci

turistické ubytovanie v troch izbách s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená v mesiacoch júl – august nepretržite, inak len počas víkendov a sviatkov

Oravská Magura

Chata na Kubínskej holi

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

Poľana

Horský hotel Poľana

turistické ubytovanie sa poskytuje v bývalej chate Poľana, izby s perinami, reštaurácia, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Slovenský raj

Horský hotel Geravy

hotel poskytuje aj turistické ubytovanie s perinami, reštaurácia, vnútorné WC, pitná voda, otvorené celoročne

Chata Rita

izby s perinami, nevarí sa, k dispozícii kuchynka, latrína, pitná voda, ohnisko, otvorená celoročne len na základe objednávky

Volovské vrchy

Chata Lajoška

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená len cez víkendy, inokedy na základe dohody vopred

Muránska planina

Chata Zámok

izby s posteľami, varí sa príležitostne, k dispozícii kuchynka, bufet s nápojmi, latrína, pitná voda v studničke, otvorená celoročne len na základe objednávky

Čergov

Chata Čergov

izby s perinami, na chate sa varí, vnútorné WC, pitná voda, otvorená celoročne

© Svět outdooru, text vyšel v ročence Malý Průvodce 2011, text Soňa Mäkká, foto autorka a Tomáš Trstenský. Autorka je šéredaktorkou internetového turistického magazínu Hiking.sk

Placené odkazy k tomuto článku:
Zde může být váš odkaz! Napište nám.

Zkušenosti čtenářů

Ondra

Myslím, že na Brnčálce se v případě nouze spí i v technické budově mimo hlavní budovu chaty, kde je taky matracenllager.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: